IZLOŽBA KNJIGA “MOŽE LI SE SUDITI O KNJIZI PO KORICAMA” NA ODELJENJU ZA ODRASLE ČITAOCE

Poznata je izreka ,,Ne sudi o knjizi po koricama''. Ipak, činjenica je da je korica knjige prvo što nam privlači pažnju kada biramo knjigu. 

Nekada su omoti služili samo kao spoljašnja zaštita za knjigu, a onda je stvorena čitava umjetnost od nečega što je bio tek funkcionalni zaštitni omot. U današnje vrijeme dizajn omota knjige je ozbiljan posao koji podrazumijeva da se potencijalnom čitaocu pošalje jasna poruka sa police, naročito ako pisac ne spada u kategoriju književnih klasika.

Na Odeljenju za odrasle čitaoce, u periodu od 30.03. do 20.04.2017. godine, biće predstavljena izložba knjiga koja sadrži publikacije sa žutim koricama.

Koliko su vama važne korice i da li su presudne u izboru knjige knjige?...