EU fondovi – projekti i partnerstva

 U organizaciji mreže EUTEKA, koja u svom sastavu ima 48 javnih biblioteka širom Srbije, a koje svojim posjetiocima nude publikacije i informacije o Evropskoj uniji, u velikoj sali Univerzitetske biblioteke u Nišu u petak, 31. marta 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova, organizovana je obuka za bibliotekare, predstavnike organizacija civilnog društva i lokalne medije pod nazivom „EU fondovi – projekti i partnerstva“.

   Neke od tema o kojima se na obuci govorilo su: kako učestvovati na konkursima za sredstva EU fondova, kako graditi partnerstva sa srodnim organizacijama i zajedno aplicirati na ovakve konkurse i kako oformiti tim za pisanje projekata.

   Glavni predavač, Endre Balaša, konsultant TACSO (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, koju finansira Delegacija EU u Republici Srbiji) prenio je prisutnima dio višegodišnjeg iskustva u pripremi različitih vrsta projekata i podijelio sa njima korisne savjete. Cilj obuke je da se povezivanjem medija, aktivista civilnog društva i bibliotekara ukaže na moguća partnerstva između ove tri grupe, kako bi se lakše i efikasnije dolazilo do sredstava za projekte.

   Ovom prilikom, direktor Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara Elijas Rebronja dogovorio je sa glavnim predavačem Endre Balašom dalje vidove saradnje i razgovarao o mogućnosti da se slična obuka održi i u Novom Pazaru.

   Ova edukacija se organizuje u okviru projekta „Euteka – EU u vašoj biblioteci“ Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, uz partnerstvo Narodne biblioteke Srbije, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i EU Info centra.