100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa

Povodom 100 godina od smrti  Vladislava Petkovića Disa Narodna biblioteka priredila je izložbu građe iz svog fonda.

Na ovaj način korisnici imaju priliku da se upoznaju sa ovim značajnim pesnikom.

 ( Valerija Stefanović, bibliotekar )