Promovisan četvorobroj Bošnjačke riječi

Najnoviji broj, odnosno četvorobroj časopisa za društveni život, nauku i kulturu sadžačkih Bošnjaka, ”Bošnjačka riječ”, promovisan je u Narodnoj biblioteci ”Dositej Obradović”. Na promociji je dat osvrt i na istorijat štampanih medija kod Bošnjaka, 150 godina unazad.

Periodične publikacije vezane za politička pitanja na teritoriji Bosne i Hercegovine pojavljuju se još u periodu Austrougraske vlasti. Krajem 19.veka pojavio se i prvi bošnjački politički list, pod nazivom ”Bošnjak”, a potom  i časopisi ”Behar”, ”Biser”, ”Gajret” i slično. Vakum period u tom smislu beleži se od kraja Drugog svetskog rata pa sve do devedesetih godina prošlog veka, a ”Bošnjačka riječ” je, prema rečima urednika, docenta doktora Seada Šemsovića, jedan od retkih časopisa u bošnjačkom korpusu uopšte, koji se bavi promocijom struke i nauke.

”Bošnjaci imaju mogućnost, naročito oni koji su iz neke uže stručne oblasti, da predstave neko svoje naučno postignuće i da pokažu javnosti šta su to oni novo istražili; čime su se bavili u određenom trenutku, kako bi mogli da predstave zapravo sebe, koliko su oni sazreli u samoprepoznavanju, samoidentifikaciji”, istakao je Šemsović.

Novo izdanje Bošnjačke riječi, ujedno promoviše i jedan novi koncept. Direktor Centra za bošnjačke studije Esad Džudžo ističe da je do sada ovo bilo društveno popularno glasilo, koje je uglavnom pratilo rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kulturnih institucija i događaja. ”S ovim brojem pokušavamo da preusmerimo pažnju na podsticaj mlađih ljudi da se bave naučnim istraživanjem iz oblasti bosanskog jezika, bošnjačke književnosti, bošnjačke istorije i bošnjačke kulture”, kaže Džudžo.

Centar za bošnjačke studije je, ističe Džudžo, u tom cilju ustanovio i godišnju nagradu ”Husein Bašić”. Promociju najnovijeg izdanja Bošnjačke riječi organizovala je Narodna biblioteka Dositej Obradović.

O ciljevima i značaju časopisa koji postoji već jednu deceniju na promociji su govorili i profesor doktor Redžep Škrijelj i Nadir Dacić.