PROMOCIJA KNJIGE DRAGANA NOVOVIĆA “POJEDINAČNI ZAHTEVI ZA NAKNADU ŠTETE PRI POVREDI HUMANITARNOG PRAVA”

U organizaciji Advokatske kancelarije „Novović“ iz Novog Pazara i Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srbije, Gradski odbor SUBNOR-a Kragujevac, 7. decembra 2017. godine, u čitaonici NB „Dositej Obradović“ održana je promocija knjige, autora Dragana Novovića: „Pojedinačni zahtevi za naknadu štete pri povredi humanitarnog prava“. 

   Tema koju je poznati novopazarski advokat Dragan Novović obradio u svojoj knjizi, zainteresovala je brojnu kako stručnu javnost tako i laike za ovu oblast prava. O knjizu su, biranim rečima, govorili akademici i profesori Radenko Krulj, Dragan Bataveljić, Šefket Krcić, Željko Zirojević i Bajram Haliti koji su, svako iz svoje perspektive, istakli značaj objavljivanja ove knjige.

   Promociju knjige ulepšali su pijanista Igor Sarajlić i violinistkinja Branislava Glišić, članice ansambla “Frula” iz Raške, kao i članice grupe “Rašanke”.

   Dragan Novović je rođen 1955. godine u Novom Pazaru. Radi kao advokat. Doktorant je Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Kao član ekspertske grupe, a kasnije kao predsednik Upravnog odbora Zajednice udruženja žrtava Drugog svetskog rata Jugoslavije, od 1997. godine pa nadalje jedan je od nosilaca inicijative za naplatu ratne štete koja je pričinjena građanima Republike Srbije u Drugom svetskom ratu od SR Nemačke, Austrije i Mađarske. Osnivač je, ili je učestvovao, u osnivanju dvadeset devet udruženja žrtava i naslednika žrtava Drugog svetskog rata u Republici Srbiji, Crnoj Gori i u BiH. Imenovan je (2008. godine) za koordinatora Komisije Vlade Republike Srbije za procenu ratne štete iz Drugog svetskog rata pričinjene građanima Republike Srbije.

   Posle bombarodovanja Jugoslavije od strane NATO snaga 1999. godine, na teritoriji Republike Srbije osniva i učestvuje u osnivanju više udruženja NATO žrtava i zajedno sa advokatima iz SR Nemačke, Austrije i Holandije, finansira i vodi sporove pred domaćim i međunarodnim sudovima radi ostvarivanja pravne zaštite za povrede humanitarnih prava građana Republike Srbije.

   Učesnik velikog broja kongresa i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu gde se zalaže za jačanje uloge međunarodnih institucija koje mogu uticati da se sporovi u međunarodnim odnosima reševaju mirnim putem. Objavio je veliki broj naučnih radova iz oblasti zaštite prava običnih građana/civila stradalih u ratnim sukobima.

   Dobitnik je većeg broja priznanja u zemlji i inostranstvu, između ostalih i “Literas honoris” Kopaoničke škole prirodnog prava.