Seminar za bibliotekare: INELI Balkans – bibliotečka mreža kao primjer kulturne diplomatije

Prema Zakonu o bibliotečko-informacionoj djelatnosti, kao obaveza je predviđeno stalno stručno usavršavanje bibliotekara prema akreditovanim programima.Tim povodom je 30. marta 2018. godine u prostorijama Dječijeg odeljenja NB „Dositej Obradović“ organizovan seminar „INELI Balkans – bibliotečka mreža kao primjer kulturne diplomatije“. Predavači su bili Beba Stanković i Danijela Skoković. Na seminaru, na kojem je bilo riječi o projektu INELI Balkans i iskustvima, trendovima i inovacijama u bibliotekarstvu, projektnom planiranju i razumijevanju potreba korisnika, kreiranju inovativnih usluga itd., prisustvovalo je 16 bibliotekara koji su dobili potvrdu za šest akreditovanih časova.