Prezentacija "Pronađi i koristi informaciju"

Bibliotekari Narodne biblioteke u Novom Pazaru Valerija Stefanović i Redžep Lakota, 14. i 20. septembra  održali su prezentaciju ’’Pronađi i koristi informaciju’’  u novopazarskoj  Gimnaziji. Uz nesebičnu pomoć rukovodstva škole i profesora srpskog jezika Amre Salihović i Šejle Šehović biblioteka je  prepoznata kao nezaobilazan faktor doživotnog učenja i profesionalnog razvoja.      

            Predstavljanjem bibliotečko-informacionog sistema i elektronskih kataloga u okviru Virtuelne biblioteke Srbije, podiže se medijska i informaciona pismenost srednjoškolaca kao budućih nosioca  razvoja društva i društva znanja.