Konkurs “Priča iz mog zavičaja”


Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar, raspisuje KONKURS za kratku priču, pod nazivom

 

Priča iz mog zavičaja

 

 Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar, raspisuje KONKURS za kratku priču, pod nazivom

 

 

Priča iz mog zavičaja

 

Nagrađene će biti po tri najbolje priče u tri kategorije:

 

1.     Učenici osnovne škole od prvog do četvrtog razreda

2.     Učenici osnovne škole od petog do osmog razreda

3.     Odrasli (srednjoškolci, student i ostali)

 

      Uslovi konkursa:

 

1.     Pravo učešća imaju svi državljani Republike Srbije.

2.     Priča mora da se temom, motivom, mjestom radnje, likovima ili događajima, ili nekim drugim sadržajem odnosi na područje opštine Novi Pazar.

3.     Radove slati u tri odštampana primjerka, do dvije kucane strane na formatu A4, na srpskom ili bosanskome jeziku.

4.     Priče ne smiju već ranije biti objavljivane.

5.     Radove treba slati sa naznačenom šifrom. U posebnoj, zatvorenoj koverti sa označenom šifrom, navesti podatke: ime, prezime, adresu i broj telefona.

6.     Rok za dostavljanje radova je 14.12. 2018. god.

7.     Dostavljeni radovi se ne vraćaju, a Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar zadržava pravo objavljivanja odabranih priča na svom sajtu kao i u svim drugim publikacijama bez naknade.

8.     Žiri koga imenuje Upravni odbor odabrat će tri najbolje priče iz tri kategorije.

9.     Radove slati na adresu: Narodna biblioteka“Dositej Obradović”, Gradski park bb, 36300 Novi Pazar, ili dostaviti lično u biblioteci. Kontakt telefon 064/826 04 31.

Proglašenje pobjednika i svečana dodjela nagrada održat će se u petak, 21.12.2018.god. sa početkom  u 11h u biblioteci.