Preko knjiga do mostova

Delegacija narodne biblioteke „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru, Elijas Rebronja i Mensur Zukorlić, posetila je JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. Direktor biblioteke „Dositej Obradović“ Elijas Rebronja i direktor „Behram-begove“ biblioteke Admir Muratović su dogovorili vidove buduće saradnje između ove dvije ustanove kulture. U toku razgovora istaknute su kulturne sličnosti između Tuzle i Novog Pazara i potrebu da se ova dva grada u budućnosti što više povezuju na polju kulture i bibliotečkog djelovanja. 

JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli je posebno interesantna jer njen fond čine orijentalna zbirka, zbirka na bosanskome jeziku i zbirka arhivske građe. „To je ono što mi ne posedujemo u dovoljnoj mjeri i u tom pravcu treba da se kreće buduća naša saradnja“ izjavio je Elijas Rebronja. 

Direktor „Behram-begove“ biblioteke Admir Muratović predložio je bližu saradnju u vidu održavanja okruglih stolova, učešća na simpozijumima, kao i organizacije književnih večeri gdje bi pisci iz ove dvije sredine prezentovali svoje stvaralaštvo.