Promocija knjige "Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz Arhivske zbirke Joce Vujića"

U organizaciji Narodne biblioteke ''Dositej Obradović'' u četvrtak, 15. novembra 2018. godine održana je promocija knjige ''Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci ''Svetozar Marković''.

U knjizi su predstavljena pisma, izbor iz lične i porodične prepiske kneza Miloša Obrenovića.  Kroz pisma upućena ćerki, kneginji Petriji i sinu, knezu Mihailu imali smo priliku da upoznamo novo lice kneza Miloša. Pored toga što je prikazan kao preki vladar, ovom prilikom otkrivamo njegovu emotivnu stranu i to da je nežan i brižan otac, što stoji u velikoj protivurečnosti sa njegovim imenom i prezimenom i o našem saznanju o njemu. O knjizi su govorili dr Tatjana Brzulović Stanisavljević (autor) i Dejan Ristić.

Na ovaj način predstavljen je deo dokumentacije iz Arhivske zbirke koju je Univerzitetska biblioteka dobila na poklon 1931. godine od velikog bibliofila i donatora Joce Vujića (1863-1934).