Promovisan Džogovićev "Riječnik onomastičkih pojmova"

U Narodnoj biblioteci ‘’Dositej Obradović’’ održana je promocija knjige ‘’Riječnik onomastičkih pojmova’’, autora Alije Džogovića. Predstavnici stručne javnosti iz reda bošnjačke jezičke zajednice iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine, koji su govorili na promociji, istakli su da ova knjiga u oblasti lingvistike predstavlja vrhunsko naučno delo. Štampanje knjige finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Bošnjačko nacionalno vijeće, a izdavač je Centar za bošnjačke studije.

‘’Alija Džogović se uhvatio u koštac sa vrlo zanimljivom i složenom lingvističkom problematikom i podario nam je izuzetnu knjigu, značajnu ne samo za Sandžak već i za balkansku, ali i širu slavističku nauku,’’ istako je akademik prof.dr Dževad Jahić nakon promocije u Novom Pazaru.

Akademik Jahić naglašava da je se sa tim ‘’naučnim djelom, koje kazuje da je bošnjački narod, sa svojim bosanskim jezikom, naukom o bosanskom jeziku, sa višestrukim grananjima te nauke, sa leksikografskim radom, naučnim poduhvatima iz različitih disciplina, ustvari dostigao jedan nivo sa kojeg se može svijetla obraza ići u slavističku i naučnu javnost’’.

‘’U prvom ovakvom riječniku za bosansku jezičku zajednicu, osim slavenizama ima posuđenica: orijentalizama, germanizama, romanizama, grecizama, koje je profesor Džogović analizirao na fonetskom, morfološkom i sematničkom planu, pa je ovo kapitalno djelo značajno i za druge jezičke zajednice’’, smatra profesor dr Amira Turbić Hadžagić iz Tuzle. Dodaje da ta maestralna knjiga, koja je nadživela svog autora, predstavlja sintezu njegovog rada, te da će služiti budućim generacijama studenata, profesora, lingvista, filologa, istoričara, filologa, geografa, geologa i slično.

Recenziju i za ovo Džogovićevo delo pisao je prof.dr Redžep Škrijelj.

‘’Akademik Alija Džogović je jedan od najvećih onomastčara, lingvističara sa ovih prostora. Napravio je jedno impozantno djelo. Iz mnogo razloga on je jedan od najpoznatijih imena bošnjačke leksikografije’’, rekao je Škrijelj.

‘’Možemo da se pohvalimo da smo u ovoj oblasti dobili djelo vrhunske nauke, djelo koje nas legitimizira, sve do onog Slavističkog komiteta, koji se bavi slavističkim jezicima. Ovo je dobra legitimacija za sva ona prava koja smo mi stekli, vezano za bosanski jezik, nastavu na bosanskom jeziku i tome slično’’, kazao je direktor Centra za bošnjačke studije, Esad Džudžo.

Knjiga je nekomercijalno izdanje, ali će ovo naučno delo dobiti sve gradske i školske biblioteke u Sandžaku, što će, ističe Džudžo, doprineti unapređenju nastave na bosanskom jeziku.

S.Lj. / RTVNP