''Kako pronaći informaciju''

U saradnji sa profesorima srpskog jezika Gimnazije, bibliotekari Narodne biblioteke Novi Pazar, Redžep Lakota i Valerija Stefanović, kroz projekat ''Kako pronaći informaciju'' održali su predavanje o pretraživanju elektronskih kataloga biblioteke. 

Biblioteka u Novom Pazaru je od 2006. godine punopravni član Virtuelne biblioteke Srbije i  predstavljanje kataloga prepoznaje kao važan faktor informacione pismenosti srednjoškolaca, doživotnog učenja i profesionalnog razvoja.