Preporuke za čitanje odeljenja za periodiku (31. mart - 9. jul 2020.)

Preporučuje Valerija Stefanović 


9. jul 2020. godine

 

ДОМАЋИЦА

 

Часопис Београдског женског друштва и његових подружница. Излазио је једном месечно, двомесечно и тромесечно. Основан је 1879. године, а одржао се све до почетка Другог светског рата, док током Првог светског рата није излазио. Пратио је рад женских друштава, информишући јавност о њиховим активностима, записницима са седница и извештајима о раду, а садржао је и прилоге из књижевности и васпитне прилоге. Оснивање овог часописа иницирала је Катарина Миловук, управница Више женске школе, која је заслужна и за оснивање Београдског женског друштва. Иако су припаднице овог друштва сматрале да су жене једнаке мушкарцима, оне су ипак биле традиционалистичких и конзервативних схватања, што се огледа и у садржају часописа у коме се истиче да је примарна улога жене улога мајке и васпитачице и да јој је место у кући, уз децу и мужа. Садржај часописа биран је по угледу на светске часописе, гајио је „култ женствености“ , али се не заобилазе ни феминистичке теме, као и вести о женским покретима широм света.

Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_174


 

 

1. jul 2020. godine

 

(Двадесети)XX ВЕК

 

Часопис за књижевност, науку, уметност и друштво. Власник је био "Геца Кон". Уредник Ранко Младеновић. Часопис је излазио месечно (осим јула и августа), од јануара 1938. до маја 1939. године у Београду. Часопис је био субвенционисан од Владе Југословенске радикалне заједнице, како би спровео "културну диктатуру".

Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0147


 

 

2. jun 2020. godine

 

DANAS

 

"Данас" је био књижевни часопис. Излазио је од јануара до маја 1934. године, једанпут месечно у Београду. Власници и уредници су били М. Крлежа и М. Богдановић. Часопис је имао угледне сараднике из целе Југославије. Сарадници: А. Цесарић, Бранко Гавела, Крсто Хегедушић, Веселин Маслеша, Чедомир Миндеровић, Коча Поповић, Марко Ристић.


 

''Даница'' - лист за забаву и књижевност

 

Даница се сматра најзначајнијим књижевним листом српског романтизма. Покренуо га је и уређивао Ђорђе Поповић. Први број првог часописа штампаног Вуковим правописом излази 1860. године у Новом Саду. Даница је окупила стотинак српских писаца, укључујући Јакова Игњатовића, Ђуру Јакшића, Ј. Ј. Змаја, Лазу Костића, Љубу Ненадовића и одиграла је значајну улогу у буђењу националне свести и жеље за уједињењем територијално разједињеног српства.

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0148

           https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0151


 

 

1. jun 2020. godine

 

Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja - 1868

izdaje i uređuje Nikola Popović

Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)

1868


 

ФИЛМ

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за питања филмске уметности и културе ''Филм''. Главни и одговорни уредник био је Александар Вучо. Новине Савеза филмских радника Југославије излазиле су од 1950. до 1952. године у Београду, месечно, а касније и два пута месечно.

Izvori: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/dokument/1060/pastir-list-za-nauku-i-knjizevnost-duhovnog-sadrzaja-1868

                           https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0151


 

19. maj 2020. godine

 

Зоља

 

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо часопис лист за шалу и забаву ''Зоља''.


 

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

 

Из дигиталне збирке Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' предлажемо часопис Српски ТЕХНИЧКИ ЛИСТ који је излазио у Београду од 1900. до 1918. под уредништвом Николе И. Стаменковића.

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/zolja

                     http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/srpski-tehnicki-list-1900-1918


 

 

18. maj 2020. godine

 

Отаџбина

 

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" predlažemo časopis za književnost, nauku i društveni život Otadžbina (1875-1892) koji je izlazio s prekidima u Beogradu od 1875. dо 1892. godine pod uredništvom Vladimira Đorđevića.


 

МЛАДА КУЛТУРА

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије за данас вам предлажемо часопис за књижевност и културу ''Млада култура'' (1939-1940).

Власник и одговорни уредник био је Александар Челебоновић. У уредништву је био Иво Лола Рибар. Излазио је једанпут месечно, од марта 1939. до јуна 1940. године у Београду. "Млада култура" био је легални партијски часопис са доста сарадника.

Сарадници: Михаило Лалић, Цвијетин Мијатовић, Душан Костић, Авдо Хумо, Јанко Ђоновић, Љубиша Јоцић, Рад. Копарец, Бранко Ћопић, Михајло Вуковић, К. Рацин, Петар Колендић, Радован Зоговић…

Izvori: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/otadzbina-1875-1892

                                 https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/mlada_kultura


 

 

14. maj 2020. godine

 

Вила

 

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије за данас вам предлажемо часопис ''Вила'' (1866-1868) - листа за забаву, књижевност и науку. Оснивач и уредник ''Виле'' је био Стојан Новаковић. Излазила је једанпут недељно и доносила је првенствено прилоге књижевне садржине, приказе нових књига или нових бројева појединих листова. За сараднике је имала Лазу Костића, Ђуру Даничића, Љубу Ненадовића, Милана Милићевића и др.

Izvor: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0061


 

12. мај 2020. godine

 

КУЛТУРЕ ИСТОКА

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије за данас вам предлажемо часопис за филозофију, књижевност и уметност Истока ‘’Културе Истока’’(1984-1992).

Радови у часопису дотицали су се најразличитијих тема, од религије, језика, историје, преко позоришта, борилачких вештина, све до мистицизма, медицине и астрологије.


 

СЕДМИЦА

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за науку и забаву "Седмица". Излазио је једанпут, а после два пута недељно, од 1852. до 1858. године у Новом Саду. Главни и одговорни уредник био је Данило Медаковић, а сарадници Јован Хаџић, Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, Ђура Даничић. "Седмица" је у почетку била магазин разних прилога за забаву и науку. Касније, часопис је објављивао књижевне прилоге, преводе, библиографске белешке. Пратио је рад Матице српске и Друштва српске словесности.

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_21480

            https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/sedmica


 

30. april 2020. godine

 

Српска Зора

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровани лист за забаву и поуку ''Српска Зора'' који је излазио месечно, од 1876. до 1881. године у Бечу.

Лист доноси бројне прилоге из домаће и стране књижевности, путописне репортаже, историјске расправе, као и вести о културним збивањима у Србији.

У рубрици "Прегледне белешке" излазиле вести о излажењу нових књига и листова у Србији.

Сарадници су били Јован Јовановић-Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић, Стојан Новаковић, Милан Јовановић-Батут, Бранко Мушицки и др.


 

МАТИЦА

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо копије страница свих бројева часописа ''Матица'' - листа за књижевност и забаву, који је излазио у Новом Саду. Поред забавних, објављивани су и научни текстови. Сарадници су били Мита Поповић, Јован Грчић-Миленко, Стојан Новаковић, Милорад П. Шапчанин и др.

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/srpska_zora

   https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/matica


 

30. april 2020. godine

 

СТАРМАЛИ

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" predlažemo "Starmali" : humoristično-satirički list koji je izlazio, od 1878. do 1889. Godine.

Urednik časopisa bio je Jovan Jovanović Zmaj


 

СТРАЖИЛОВО

 

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" predlažemo "Stražilovo" : list za zabavu, pouku i umetnost koji je izlazio od 1885. do 1894.

List je uređivao književnik, književni, pozorišni kritičar i profesor Jovan Grčić.

 

Izvori: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/starmali-1878-1889

                      https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/matica


 

30. april 2020. godine

 

УМЕТНИЧКИ ПРЕГЛЕД

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровани, уметнички часопис ''Уметнички преглед'' који је излазио у Београду, од 1937-1941. Часопис је обухватао широку област културе, ликовних уметности, архитектуре, урбанизма, нумизматике, објављивао је чланке из историје уметности, пратио изложбе код нас и у свету. Покретач и уредник часописа био је Милан Кашанин.

Уређивачки одбор чинили су Павле Васић, Миодраг Грбић, Ђорђе Мано Зиси, Предраг Милосављевић, Јозо Петровић


 

BOSANSKI VJESTNIK

 

 

Iz digitalne zbirke Biblioteke Sarajevo predstavljamo prvu novinu štampanu u Bosni „Bosanskom vjestnik“.

List je izlazio od 1866. do 1867. godine, u Sarajevu, jednom sedmično. U „Bosanskom vjestniku“ po prvi put dat je osvrt na jednu knjigu. Bio je to prikaz knjige „Naravoučenije o čoveku i njegovim dužnostima“ koja je štampana u Sopronovoj Pečatnji.

 

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/umetnicki_pregled

                     http://digital.bgs.ba/bosanski-vjestnik/


 

23. april 2020. godine

 

БРАНКОВО КОЛО

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за забаву, поуку и књижевност ''Бранково коло''. Часопис је излазио од 1895-1903. године.

У двадесет година излажења овај лист за лепу књижевност је окупљао књижевнике и културне раднике из свих наших крајева. Успешно уређиван, са разноврсним прилозима из домаћих и страних књижевности, имао је углед једног од наших најбољих књижевних листова.

Сарадници су били Јанко Веселиновић, Радоје Домановић, Јован Дучић, Ксавер Шандор Ђалски, Војислав Илић, Јован Илић, Милета Јакшић, Јован Јовановић Змај, Стеван Луковић, Стеван Владислав Каћански, Мирко Королија, Ђорђе Магарашевић, Симо Матавуљ, Антун Густав Матош, Стојан Новаковић, Бранислав Нушић, Тихомир Остојић, Сима Пандуровић, Вељко Петровић, Милорад М. Поповић, Ђорђе Поповић Даничар, Јаша Продановић, Светолик Ранковић, Аница М. Савић, Милан Савић, Исидора Секулић, Стеван Сремац, Борисав Станковић, Јован Сундечић, Иво Ћипико, Иринеј Ћирић, Владимир Ћоровић, Светозар Ћоровић, Милан Ћурчин, Милутин Ускоквић, Марко Цар, Алекса Шантић, Јован Ђорђевић, Тихомир Ђорђевић, …

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/brankovo_kolo

 


21. april 2020. godine

 

ЖЕНА И СВЕТ

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо илустровану ревију

''Жена и свет'' која је излазила у периоду између два рата и бавила се еманципацијом жена и њиховим положајем у душтву. Часопис је излазио од 1925-1941. године. Власници су били Милош Софреновић, Павле Грегорић и Марија Обрадовић.


 

ГЕЏА

 

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за шалу и сатиру ''Геџа'' који је излазио 1892-1895.године. Сарадници су били Јован Скерлић, Милорад Митровић, Миле Павловић, Риста Одавић и др.

 

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/zena_i_svet

                     https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine/kolekcija_gedza/gedza


15. april 2020. godine

 

МИСАО

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо ''Мисао'' књижевно-политички часопис, чији су уредници били Сима Пандуровић и В. Живојиновић.

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/Misao


Preporučio Hivzo Gološ


 13. april 2020. godine

 

БРАНИЧ

 

Из дигиталне збирке Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" предлажемо лист за правне и државне науке са почетка прошлог века.

Бранич : лист за правне и државне науке : орган Удружења јавних правозаступника у Србији - 1901

власник Удружење јавних правозаступника у Србији ; одговорни уредници Милан Ст. Марковић и Ђорђе А. Ненадовић

Београд : Удружење јавних правозаступника у Србији, 1887-1906;1925-1941 (Београд : Штампарија Задруге штампарских раденика и Закупна штампарија Ј.Ј. Медецијана и Кимпановића)

1901

 


 

ЗВЕЗДА

 

Из дигиталне збирке Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" предлажемо лист за забаву.

Звезда : лист за забаву - 1898

власник и уредник Јанко М. Веселиновић

Београд : Јанко М. Веселиновић, 1894;1898-1901 (Београд : Штампарија Петра К. Танасковића)

1898

 

Izvori: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/branic-1887-1941

             http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/zvezda-1898-1901


10. april 2020. godine

 

БОСАНСКА ВИЛА

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за књижевност, културу и друштвена питања.

Босанска вила је био босанскохерцеговачки лист за књижевност, културу и друштвена питања, и један од најстаријих часописа те врсте у Босни и Херцеговини. Као сараднике је окупљао младе српске, хрватске и муслиманске писце, одбацујући националну искључивост и проповједајући српскохрватско културно јединство. Издавач часописа је Српско просвјетно-културно друштво Просвјета из Сарајева, а први главни и одговорни уредник био је Божидар Никашиновић.

Као уредници или чланови редакције, поред побројаних, у креирању часописа учествовали су Димитрије Митриновић, Владимир Ћоровић, Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић, Осман Ђикић, Милан Прелог, Петар Кочић, Светислав Стефановић, Јован Максимовић, Вељко Петровић, Марко Цар, Симо Ераковић, Сима Пандуревић, Милорад Павловић, Пера Талетов, Исидора Секулић, Иво Андрић и Тин Ујевић. Лист је излазио пуних 29 година, сваких 15 дана – све до почетка Првог свјетског рата.


 

ЈАВОР

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо "Јавор"- лист за забаву, поуку и књижевност који је изашао 1862. године под уредништвом Јована Јовановића – Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место "Даници". Након једанаест година поново је покренут 1874.

Од бр. 1 (1878) власник Јован Јовановић-Змај

Од бр. 1 (1877) издаје Лука Јоцић; од бр. 1 (1890) издање и штампа А. Пајевића; од бр. 1 (1893) издање и штампа Јове Карамате, Земун

Уређују: од бр. 1 (1889) Илија Огњановић и Јован Грчић; од бр. 1 (1891) Илија Огњановић; од бр. 1 (1893) Данило А. Живаљевић

Штампарије: од бр. 1 (1877) Штампарија А. Пајевића; од бр. 42 (1888) Штампарија дра Павловића и Јоцића; од бр. 1 (1890) Штампарија А. Пајевића; од бр. 1 (1893) Штампарија Јове Карамате, Земун

Од бр. 1 (1876) излази сваке недеље

Први број "Јавора" изашао је 1862. године под уредништвом Јована Јовановића - Змаја. Излазио је до 1863. године када су га његови покретачи (Змај и Ђ. Поповић) обуставили и уступили место "Даници". Након једанаест година поново је покренут 1874. Због тога последња година 1893. има обележено 22. годиште у које су урачунате и оне године "Јавора" које је Змај уређивао. У последњем броју Данило Живаљевић обавештава читаоце да је све рукописе предао новом издавачу Јови Карамати. У бр. 36 (1876) издавачи обавештавају читаоце да због слабог оѕива публике одлажу даље излажење листа. Тако је са бр. 36 од 5. септембра 1876. "Јавор" привремено престао да излази. Обновљен је 1877. год.

Излази 1, 10. и 20. дана сваког месеца

 

Izvori: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/bosanska_vila

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_247


8. april 2020. godine

 

BEHAR

 

Iz digitalne zbirke Biblioteke Sarajevo predstavljamo list za pouku i zabavu

Behar : list za pouku i zabavu / vlasnik Adem aga Mešić ; odgovorni urednik Safvet beg Bašagić

God. 1, br. 1 (1. maj 1900)-god. 12, br. 2 (dec. 1911)

Sarajevo : [s. n.], 1900-1911 (Sarajevo : Štamparija Riste Savića i druga)

30 str.

Dva puta mjesečno

Napomene: Odgovorni urednici od br. 1 (1901) Edhem Mulabdić, od br. 1 (1906) H. [Hadži] M. [Mehmed] Džemaluddin Čaušević, od br. 1 (1907) Šemsibeg Salihbegović, urednik od br. 1 (1908) Ljudevit Dvorniković, odgovorni urednik Šemsibeg Salihbegović, od br. 1 (1910) Hamid Šahinović Ekrem. Štamparija od br. 1 (1905) Islamska dionička štamparija, Sarajevo

Izvor: http://digital.bgs.ba/behar-list-za-pouku-i-zabavu-urednik-safvet-beg-basagic/


6. april 2020. godine

 

PREZIMENA SU ČUVARI NAŠEG JEZIKA (prilog)

 

Да истражите своје корене помоћи ће вам Дигитална библиотека портала Порекло која садржи бројна издања на ту тему.

 

Презимена настала од назива занатлија и других занимања – прилог из књиге „Презимена су чувари нашег језика“ Загорке Вавић Грос (Прометеј, 2011.)


 

ЖЕНСКИ ПОКРЕТ

 

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо први југословенски феминистички часопис Женски покрет.

Часопис Женски покрет, први југословенски феминистички часопис, основан је 1920. године. Излазио је као гласило Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права и штампан је са мањим прекидима све до 1938. године.

 

Izvori: https://www.poreklo.rs/2012/05/16/prezimena-nastala-po-nazivu-zanata/

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/p_195


 

31. mart 2020. godine

 

ЗОРА

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo

“Zora”, list za zabavu, pouku i književnost. List je pokrenut u Mostaru 15. aprila 1896. i izlazio, dva puta mjesečno, do kraja decembra 1901. Prva dva godišta uređivali su Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, treće Aleksa Šantić i Jovan Dučić. 1899. godinu uredio je sam Dučić, a 1900. i 1901. Atanasije Šola.

Zora : list za zabavu, pouku i književnost – 1896                                                                    

izdaju i uređuju Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović

Mostar : Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, 1896-1901 (Mostar : Štampa Knjižare Pahera i Kisića)

1896.

Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/zora-1896-1901


 

31. mart 2020. godine

 

СТАРМЛАДИ

 

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo humoristično-satirični list sa početka prošlog veka.

Starmladi : humoristično-satiričan list – 1907-08 vlasnik i izdavalac M. Krstonošić ; odgovorni urednik Petar Krstonošić

Novi Sad : M. Krstonošić, 1907-1911 (Novi Sad : Štamparija Deoničarskog društva

1907/08.

Izvor: http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/zbirka/novina/starmladi-1907-1911