Kategorija: Dešavanja

Biblioteka obeležila Dečiju nedelju

Dečija nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala. Danas je tom projektu dala doprinos i Narodna biblioteka "Dositej Obradović".