Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru, je u protekloj 2014. godini uložila sav svoj trud da obezbijedi najveći mogući standard u pružanju usluga čitaocima, kako u pogledu opsluživanja publikacijama iz sopstvenih fondova ili putem međubibliotečke pozajmice i maksimalne iskorišćenosti čitaonice Biblioteke, tako i u pogledu davanja stručnih i naučnih informacija.

NARODNA BIBLIOTEKA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

 

Uvod

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru, je u protekloj 2014. godini uložila sav svoj trud da obezbijedi najveći mogući standard u pružanju usluga čitaocima, kako u pogledu opsluživanja publikacijama iz sopstvenih fondova ili putem međubibliotečke pozajmice i maksimalne iskorišćenosti čitaonice Biblioteke, tako i u pogledu davanja stručnih i naučnih informacija.

Pošto Biblioteka nije samo ustanova koja obavlja usko stručni bibliotečki posao pružanja usluge čitalačkoj publici uloženi su napori da Biblioteka postane značajan činilac cjelokupne kulturne aktivnosti u Novom Pazaru i šire.

U svim akcijama Biblioteka je u proteklom periodu nastojala da bude u centru kulturnih dešavanja. Svojim aktivnostima koje su u proteklom periodu bile masovno posjećene, Biblioteka je doprinela popularizaciji i afirmaciji književnog stvaralaštva, posebno zavičajnih pisaca i pisaca nedovoljno poznatih u našoj sredini. Narodna biblioteka je u ovom periodu posvetila značajnu pažnju razvoju bibliotekarstva novopazarskih osnovnih i srednjih škola kao i ostalih institucija koje posjeduju biblioteku u gradu. Posebna aktivnost je posvećena formiranju školskih biblioteka u novootvorenim školama u Novom Pazaru.

U 2014. godini posebna pažnja Biblioteke je bila usmerena na osavremenjivanje rada Biblioteke i praćenju informacionih tehnologija i svjetskih dešavanja i tokova.

ODJELJENJE ZA RAZVOJ

Zbog nedostatka finansijskih sredstava Biblioteka u 2014. godini nije bila u mogućnosti da realizuje neke od predloženih aktivnosti. Prije svega, iznalaženje novog prostora, kupovina video kamera i prateće opreme za snimanje aktivnosti i obnova knjižnog fonda samo su neke od njih. Biblioteka skoro deset godina ne ispunjava važeće standarde u vezi kupovine i nabavke knjiga i zbog toga se knjižni fond ove ustanove nalazi u veoma teškom stanju. Kada se govori o knjižnom fondu, posebno treba istaći Dječije odjeljenje i lektirni fond, a ne treba zanemariti ni literaturu na bosanskom jeziku za koju sve više raste interesovanje.

Zbog finansijskih problema i zbog određenih tehničkih nedostataka koji su se javili u Narodnoj biblioteci Srbije, kao nosiocu projekta digitalizacije, sa realizacijom kasni digitalizacija nekih lokalnih glasila. Treba napomenuti da je Biblioteka prije nekoliko godina oformila sopstvenu digitalnu biblioteku i digitalizacija ovih časopisa predstavlja aktivnosti na daljem unapređenju i proširenju iste.

Krajem 2014. godine Biblioteka je izdala prijevod poezije turskog jezika Metina Džengiza. Ova knjiga predstavlja vrijedan izdavački poduhvat, zato što je riječ o prvom projektu takve vrste koji je ova ustanova realizovala u svojoj historiji.

Veoma je važno napomenuti da je u 2014. godini u odnosu na proteklu godinu značajno povećan broj članova. Također, primjetno je i povećanje broja promocija i ostalih dešavanja iz oblasti kulture.

Ukratko, aktivnosti u 2014. godini mogu se predstaviti na sljedeći način:

        učlanjeno je 5. 507 članova (Odjeljenje za odrasle 2. 580, Odjeljenje za djecu 2. 927);

        broj ukupno pozajmljenih publikacija iznosi 59. 739 publikacije (Na Odjeljenju za odrasle korisnike pozajmljeno je 39. 468 publikacija, a na Odjeljenju za djecu 20. 271 publikacija);

        ukupan broj prinovljenih knjiga iznosi 3. 444, od čega je putem Otkupa Ministarstva kulture dobijeno 1. 542 publikacije;

        Odjeljenje za odrasle korisnike ukupno je dobilo 1. 864 knjige, od čega su 704 knjige prinovljene kupovinom, a ostalo putem poklona;

        Odjeljenje za djecu dobilo je ukupno 1. 018 knjiga, od čega je 350 prinovljeno kupovinom, a ostalo poklonom;

        Naučno odjeljenje dobilo je 283 publikacije. 4 publikacije prinovljene su kupovinom, a ostalo je dobijeno na poklon;

        Zavičajno odjeljenje dobilo je 57 publikacija, od čega je 12 obezbjeđeno kupovinom, a ostalo poklonom.

U narednim redovima djetaljno su predstavljene aktivnosti po odjeljenjima.

ODJELJENJE ZA KULTURNO-INFORMATIVNU I IZDAVAČKU DJELATNOST

Kulturno-umjetnički program Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ je u 2014. godini obuhvatio sljedeće programe:

1.            07. 11. 2014. godine, dodjele besplatnih članskih karata učenicima OŠ „Desanka Maksimović“ i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“. Osim velikog broja učenika, svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović sa svojim saradnicima. Za bogat kulturno-umjetnički program pobrinuli su se učenici OŠ „Desanka Maksimović“.

2.            13. 11. 2014. godine održana je promocija zbirke poezije „Sto mladih talenata Raškog okruga 2013“. Tokom bogatog programa, koga su izveli učenici OŠ „Rifat Burdžović Tršo“ i učenici Muzičke škole „Stevan Mokranjac“, svoje stihove su govorili Ema Fejzović, Demir Šabotić, Almedina Ljajić, Mejrema Ganić, Dalila Salihović, Melisa Lučičanin i Elhana Kolašinac.

3.            21. 11. 2014. godine održana je promocija zbirke priča Hafize Džanković pod nazivom „Bajram u Beogradu“. Osim autora, o knjizi su govorili Prof. dr. Redžep Škrijelj, prof. Husna Hasanović i žurnalista Jasna Ramčić. Odlomke iz knjige su čitali studenti Teida Hazirović i Meliha Šaćirović.

4.            28. 11. 2014. godine održana je promocija četiri romana Šerifa Šabovića („Muhadžeri“, „Carska džada“, „Utočište“, „Obruč“). Osim autora, o književnom stvaralaštvu su govorili prof. Dr. Sabahudin Mekić, prof. dr. Ana Stišović Milovanović i prof. Amir Dautović. Zvucima sevdalinke program je obogatila interpretatorka tradicionalne muzike Ajsena Bogućanin.

5.            01. 12. 2014. godine svječano su dodjeljene besplatne članske karte učenicima prvog razreda OŠ „Bratstvo“. Svečanosti je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Faruk Suljević. Za bogat kulturno-umjetnički program pobrinuli su se učenici iste škole.

6.            03. 12. 2014. godine održano je veče ljubavne poezije „Kad kreneš bilo gde“, mladih autora sa prostora Novog Pazara i nekoliko okolnih opština. Pred brojnim auditorijumom svoje stihove su čitali: Haris Plojović, Alen Turković, Almasa Ejupi, Ajtana Dreković i Ersan Muhović. Gost večeri je bila novopazarska pjesnikinja Ajša Gorčević Musa.

7.            05. 12. 2014. godine održana je promocija romana Suada Čilovića „Violina greha“. Osim autora, o knjizi je govorio prof. Zehnija Bulić. Tokom promocije izveden je bogat kulturno-umjetnički program, a odlomke iz knjige su čitali studenti Berina Crnišanin i Ilda Džanković.

8.            08. 12. 2014. godine održana je Debata o pristupu pravdi u Republici Srbiji, koju su, u okviru serijala „Sofa - pristup pravdi“, organizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i produkcijska grupa Šok Art.

9.            12. 12. 2014. godine, u okviru obilježavanja Dana bibliotekara, priređena je dodjela nagrada za konkurs literarnih radova „Priča iz mog zavičaja“. Za kulturno-umjetnički program su se pobrinuli članovi „Udruženja mladih stvaralaca“ iz Novog Pazara.

10.       17. 12. 2014. godine, u okviru projekta saradnje sa izdavačkim kućama u Srbiji i prezentovanju njihovih izdanja široj populaciji sa teritorije Novog Pazara, u prostorijama biblioteke su prezentovani školski udžbenici i druga izdanja izdavačke kuće „Kreativni centar“ iz Beograda. Prezentacija je odvijala tokom dvije naredne sedmice.

11.       19. 12. 2014. godine održana je promocija monografije Nadira Dacića pod nazivom „Gajret u Novom Pazaru“. O knjizi, osim autora, su govorili prof. dr. Redžep Škrijelj, prof. pr. Sait Kačapor i prof. Sead Nasufović. Ispred potomaka društva „Gajret“ brojnoj publici se obratio Nihad Čilerdžić. U okviru kulturno-umjetničkog programa, brojnoj publici se predstavio novopazarski ansambl duhovne muzike „Dal“.

12.       25. 12. 2014. godine svječano je izvršena dodjela nagrada za Likovni konkurs na temu: „Pun kovčeg bajki“. Za kulturno-umjetnički program su se pobrinuli članovi „Udruženja mladih stvaralaca“ iz Novog Pazara.

13.       26. 12. 2014. godine održana je promocija zbirke priča Velibora Veličkovića pod nazivom „Lako je čiku“. O knjizi, osim autora, je govorio prof. dr. Sait Kačapor. Program je zvucima gusli obogatio sjenički pjesnik i interpretator zavičajnog melosa Vuk Pantović.

Internet prezentacija Biblioteke je i u toku ove godine redovno ažurirana sa svim novostima vezanim za rad Biblioteke i preporukama knjiga za čitanje.

Promotivni materijal za sve programe u Biblioteci, izrada članskih karata i grafički dizajn objavljenih izdanja obavljao je i u toku 2014. godine bibliotekar ovog odjeljenja.

Kontakt sa lokalnim medijima u vidu najava i izvještaja sa svih događaja u Biblioteci je redovna aktivnost ovog odjeljenja.

ODJELJENJE ZA ODRASLE KORISNIKE

Odeljenje za odrasle korisnike po svojoj dinamici rada i posjećenosti, predstavlja nejfrekventnije odjeljenje Biblioteke.

Sumirajući rezultate rada za proteklu 2014. godinu, još jednom smo se uvjerili u realnost ostvarenih i planiranih programskih zadataka.

Izuzetnim uspjehom, smatramo uloženi veliki napor na omasovljenju broja čitalaca, uz vrlo primamljive i prihvatljive uslove učlanjenja.

Struktura čitalaca je vrlo složena i raznolika i kreće se od: učenika osmog razreda, srednjoškolaca, studenata, zaposlenih lica u državnom i privatnom sektoru, poljoporivrednika, domaćica, nezaposlenih lica, penzionera i ostalih.

U cilju približavanja knjige čitaocima, učinili smo sve, da na vrlo jednostavan način, omogućimo mnogim čitaocima da po najpovoljnijim uslovima dođu do svih izvora znanja i informacija.

Besplatno učlanjenje koriste: penzioneri, korisnici socijalne pomoći, lica sa posebinim potrebama, nagrađeni čitaoci, kao i počasni gosti Bibilioteke, sa značajnim duhovnim i finansijskim doprinosom za Biblioteku.

Tradicija kolektivnih upisa se nastavlja i u protekloj godini smo upisali 982 člana. Najbrojniji su učenici Medicinske škole (260), Gimnazije (337), Medrese " Gazi Isa-beg " (75), Medrese "Sinan- beg" (87), Škole za dizajn kože i tekstila (7), Osnovne škole" Vuk Karadzic " (18), studenti Državnog univerziteta (146), Grupe studenata( 27), studenti Fakulteta za islamske studije (19) Ugostiteljsko-turistička skola (30) i drugi.

Vrlo je popularan porodični upis čije povlastice koriste mnoge višečlane porodice.

Tokom meseca novembra ( 10. 11-22. 11. 2014) organizovana je akcija besplatnog upisa studenata. Istog meseca raspisan je i konkurs na temu: Priča iz mog zavičaja. Vrijednim nagradama nagrađene su po tri najbolje priče iz tri kategorije.

Dobro osmišljenom nabavnom politikom, Odeljenje je obogaćeno velikim brojem knjiga iz oblasti ekonomije, marketinga i menadžmenta, pedagogije, psihologije, istorije, umjetnosti, kao i aktuelnim naslovima za čitanje, pa je zbog toga uvećan broj pročitanih knjiga i posjeta Biblioteci.

Da bi sve informacije do kojih čitaoci dolaze bile tačne i blagovremene, nastavili smo u 2014. godini sa obaveznim i kontinuiranim izlučivanjem neaktuelne i zastarele građe, kao i fizički oštećene i pohabane. Preko knjige materijalnog inventara regulisane su sve nastale promjene.

Svjetski dan knjige obeležen je na prigodan način uz 50% nižom članarinom.

Čitaoci su se svakodnevno preko reklamnih izložbenih prostora i LCD-a na Odjeljenju, obavštavali o svim novinama u Biblioteci.

Pored redovnih aktivnosti na pozajmici bibliotečke građe i izvora, zaposleni su imali saradnju sa medijima. Učestvovali su u realizaciji više književnih večeri, poetsko-književnih manifestacija, izložbi i dr.

U narednim redovima predstavljeni su statistički podaci u vezi broja i kategorije članova, pozajmljene građe i nabavke knjige za ovo odjeljenje.

 

a) Statistika članstva:

- Odjeljenje za odrasle korisnike učlanilo je 2. 580 članova;

 


Struktura čitalaca

2014.

Predškolska djeca - 001

1

Osnovnoškolci - 002

328

Srednješkolci - 003

1123

Studenti (redovni) - 004

711

Studenti (vanredni) - 005

11

Zaposleni - 006

229

Slobodne profesije - 007

6

Samostalni zanatlije - 008

3

Poljoprivrednici - 009

1

Domaćice - 010

10

Penzioneri - 011

95

Nezaposleni - 012

62

UKUPNO:

2. 580


                               


U sledećem grafikonu predstavljen je upis članova po mesecima za 2014. godinu:

 

 

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

UKUPNO

2014

263

131

120

173

99

90

108

119

361

274

625

217

2580

 

b) Statistika pozajmica:

Posmatrano s aspekta UDK klasifikacije, broj pozajmljenih knjiga za proteklu godinu iznosi:

 

 

0

1

2

3

5

6

7

8

9

drugo

UKUPNO

2014

0

958

439

223

4

56

83

1235

75

36394

39. 468

 

c) Statistika prirasta građe:

Za potrebe Odjeljenja za odrasle korisnike u toku 2014. godine prinovljeno je (kupovina/poklon) 1. 864 knjige. U donjoj tabeli data je detaljna statistika nabavke knjiga po UDK za ovo odjeljenje:

 

UDK

KUPOVINA

POKLON

DRUGO

UKUPNO

0

0

5

0

5

1

6

22

0

28

2

0

39

5

44

3

4

59

0

63

5

0

3

1

4

6

4

17

0

21

7

5

29

0

34

8

0

15

1

16

8 (497. 11)

0

1

0

1

821

226

458

20

704

821. 163. 41

57

94

4

155

821. 163. 4(497.

0

0

2

2

821-93

2

8

0

10

9

1

21

6

28

Drugi

399

339

11

749

UKUPNO

704

1110

50

1864

 

Legenda:

 

0

Nauka i znanje uopšte

1

Filozofija

2

Religija. Teologija

3

Društvene nauke

5

Prirodne nauke

6

Primenjene nauke

7

Umjetnost

80

Jezik. Lingvistika. Književnost

821

Svjetska književnost

821. 163. 4

Srpska književnost

821-93

Dečija književnost

9

Geografija. Biografije. Istorija

 


ODJELJENJE ZA DJECU

Planirane programske aktivnosti Dečijeg odeljenja u 2014. god uspešno su realizovane. Novi raznovrsni i zanimljivi sadržaji doprineli su popularizaciji knjige u afirmaciji biblioteke kao kuće u kojoj za svakoga ima mjesta. Znatno je unapređena ponuda i nivo bibliotečkih usluga namenjenih djeci, roditeljima i vaspitačima.

U januaru su održane dve radionice “Zažmuri i zaroni u priču”. Radionica je glumačkog tipa sa zadatkom edukacije i druženja djece različitog uzrasta. Radionice je realizovao naš poznati glumac Rifat Rifatović. Kroz radionice je prošlo oko 95. djece.

U februaru mjesecu Dečije odjeljenje je posetilo 5. odjeljenja četvrtog razreda osnovne škole “Bratstvo”. Tom prilikom druženje sa djecom se koristi da se razvija ljubav prema čitanju.

28. februara 2014. godine Dječije odjeljenje obeležilo Nacionalni dan knjige. Tim povodom svi koji su se upisali tog dana dobili su popust od 50%.

07. marta2014. godine održana radionica “Zažmuri i zaroni u priču”, broj učesnika 35.

06. aprila 2014. godine povodom Svjetskog dana dječije knjige ,Dječije odeljenje biblioteke organizovalo je priredbu u saradnji sa nastavnicama sekcija za glumu, učiteljicama i djecom iz više osnovnih škola. Više od šezdesetoro djece je oduševljeno spremalo program danima.

Maj mjesec je već nekoliko godina posvećen radu sa djecom predškolskog uzrasta, tako da je kroz Dječije odjeljenje prošlo oko 20. grupa polaznika vrtića “Dječija radost”. To je prilika gde se djeci kroz igru, priču i razne sadržaje veselog sadržaja približi knjiga i druženje sa bibliotekarima.

 01. juna 2014. godine obilježen Međunarodni dan zaštite djece, priredbom u izvođenju naših malih čitalaca gde su bili i bibliotekari i voditelji. Broj učesnika priredbe i publike je više od 250 djece .

17. juna održana redovna radionica”Pričam ti priču”. Dječije odjeljenje je ugostilo učenike drugog razreda osnovne škole “R. B. Tršo”.

U oktobru povodom obilježavanja dana Dječije nedelje Biblioteka pokrenula akciju besplatnih upisa đaka prvih razreda i tom prilikom upisala 110 dece. Svečana dodela Članskih kartica je održana 10. oktobra 2014. godine i tom prilikom su program pripremili učenici osnovne škole “J. J. Zmaj”.

U Novembru i decembru je Dječije odjeljenje biblioteke nastavilo sa akcijom besplatnih upisa,tako da je ta akcija propraćena nizom aktivnosti i saradnje između osnovnih škola i Narodne Biblioteke.

U toku novembra pokrenuta je akcija kolektivnih upisa po svim školama,koja je imala ogroman odziv pa je Dječije odjeljenje zabeležilo ogoman rast broja korisnika.

7. novembra 2014. godine u čitaonici Biblioteke održana je dodela besplatnih članskih kartica učenicima prvih razreda dveju škola „J. J. Zmaj“ i „D. Maksimović“. Tom prilikom su se maštovitim i raznovrsnim programom brojnoj publici predstavili učenici OŠ „ D. Maksimović“. Članske kartice je podelio gradonačelnik grada dr. Meho Mahmutović.

13. novembra održana je promocija zbirke pesama “Sto mladih talenata Raškog okruga“. Brojnoj publici svoje stihove su kazivali učenici OŠ „R. B. Tršo“, a zvucima instumenata događaj su ulepšali učenici muzičke škole „Stevan Mokranjac“.

14. i 19. novembra Dječije odeljenje je organizovano sa po jednim odjeljenjem posjetila osnovna škola „A. S. Leso“ Deževa sa nastavnicom srpskog jezika, Anom Makojević. Djeca su uzrasta 6 i 7 razreda, a obzirom da je škola prigradska većini djece je ovo bila prva poseta Biblioteci. U jednočasovnom druženju sa njima i na brojna pitanja su odgovarali bibliotekari Dječijeg odjeljenja.

19. novembra organizovana poseta djece, OŠ“J. J. Zmaj“ sa učiteljicom Timkom Mujezinović.

27. novembra na Dječijem odjeljenju održana je radionica „Pričam ti priču“. To je edukativno zabavna radionica namenjena deci od 6 do 8 godina. Čitanje sa djecom je glavni cilj radionice, podsticanje čitalačkih navika, buđenje ljubavi prema knjizi i biblioteci, razvijanje kreativnosti. Djeca su bili učenici osnovne škole „Stefan Nemanja“, priče je čitao i sa njima se družio bibliotekar Enes Nikšić. Koordinator radionice je Meleka Župić.

3. decembra 2014. u čitaonici Biblioteke organizovano svečano uručenje besplatnih kartica učenicima osnovne škole „Vuk Karadžić“. Zabavni deo za preko 350 djece je bio u izvođenju osnovne škole „Bratstvo“ i hora“ Leptirići“ . Članske karte je djeci uručio zamenik gradonačelnika Faruk Suljević.

U mjesecu decembru održana je priredba povodom Konkursa likovnih radova koji raspisuje Dječije odjeljenje biblioteke. Tema konkursa je bila: “Pun kovčeg bajki“. Na priredbi održanoj 25. decembra učestvovali su mladi polaznici UMS –a. Žiri IX Konkursa likovnih radova radio je u sastavu: Reško Prtinac, Emina Ganić i Zehra Škrijelj.

Treba napomenuti da je fond otvorenog tipa gde deca samostalno biraju knjige , što dovodi do potrebe za stalnim sređivanjem fonda.

Narodna Biblioteka je u saradnji sa Kreativnim centrom organizovala na Odjeljenju za djecu izložbu knjiga što je omasovilo organizovane posjete učiteljica sa djecom, samim tim i uvećalo broj upisane djece.

 

Struktura čitalaca

2014.

Predškolska djeca - 001

108

Osnovnoškolci - 002

2818

Srednješkolci - 003

1

UKUPNO:

2. 927

 a) Statistika članstva:

Odjeljenje za djecu učlanilo je 2. 927 članova;

 

 

U sljedećem grafikonu predstavljen je upis članova po mjesecima za 2014. godinu:

 

 

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

UKUPNO

2014

151

121

172

123

32

99

661

81

86

325

839

837

2. 927

 

b) Statistika pozajmice:

Posmatrano s aspekta UDK klasifikacije, broj pozajmljenih knjiga za proteklu godinu iznosi:

 

 

0

1

2

3

5

6

7

8

9

drugo

UKUPNO

2014

0

13

14

50

60

67

93

113

5

19. 856

20. 271

 

c) Statistika prirasta građe:

Za potrebe Odjeljenja za djecu u toku 2014. godine prinovljeno je (kupovina/poklon) 1. 018 knjiga. U donjoj tabeli data je detaljna statistika nabavke knjiga po UDK za ovo odjeljenje:

 

UDK

KUPOVINA

POKLON

DRUGO

UKUPNO

0

0

7

0

7

1

2

0

0

2

2

0

3

0

3

3

0

3

0

3

5

6

6

0

12

6

2

7

0

9

7

0

8

0

8

8

0

0

0

0

821

16

12

0

28

821. 163. 41

42

50

0

92

821-93

136

422

8

566

9

4

5

0

9

Drugi

149

127

3

279

UKUPNO

357

650

11

1018

 

Legenda:

 

0

Nauka i znanje uopšte

1

Filozofija

2

Religija. Teologija

3

Društvene nauke

5

Prirodne nauke

6

Primenjene nauke

7

Umjetnost

80

Jezik. Lingvistika. Književnost

821

Svejtska književnost

821. 163. 4

Srpska književnost

821-93

Dječija književnost

9

Geografija. Biografije. Istorija

 

ZAVIČAJNO ODJELJENJE

Osnovni zadatak Zavičajnog odjeljenja je da prikupi, sačuva i za korisnike učini dostupnim sve vrste bibliotečke građe koja je po bilo kom osnovu vezana za Novi Pazar i okolinu. Pored monografskih publikacija i periodike (novine, listovi, časopisi, almanasi, zbornici, isječci iz štampe i slično), Zavičajno odjeljenje prikuplja i neknjižnu građu, kao što su mape, karte, plakate, pozivnice, programi kulturnih dešavanja, razni katalozi, razglednice, dopisnice, fotografije, audio i video materijali kojima se dokumentuju dešavanja ili govore o ličnostima vezanim za Novi Pazar i okolinu, ali i za cio Sandžak.

Sve monografske i periodične publikacije pregledno su složene po UDK sistemu.

U 2014. godini u Zavičajnom odjeljenju nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodni period. Tehnička pomagala su ostala na istom nivou i u istom broju: tri računara, laserski štampač A4, laserski štampač u boji A3 formata, foto aparat, skener A4 formata i skener A3 formata.

Kako je i knjiga osnovno sredstvo, zbog loše ekonomske situacije nabavka novih knjiga je krajnje redukovana, a u posebno lošoj situaciji je zavičajno odjeljenje, jer se knjižni fond ovog odjeljenja ne obnavlja ni približno kako bi po nekim opšteprihvaćenim standardima trebalo. Tako je protekloj godini fond uvećan samo za 57 knjiga: od toga su 38 novih knjiga pribavljene kao poklon, dok je 12 kupljeno. Takođe, 12 knjiga je prebačeno iz drugih dijelova knjižnog fonda – Odjeljenja za odrasle korisnike, Naučnog odjeljenja i čitaonice i sa Dječijeg odjeljenja ove biblioteke.

Broj periodičnih publikacija povećan je za 49, a broj tzv. sitne građe – pozivnica, pamfleta, plakata povećan je za 26 primjeraka.

U zborniku radova za 2014. godinu Jezici Balkana u komparativnom i interdisciplinarnom kontekstu u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljen je rad bibliotekara ovog odjeljenja Fuada Baćićanina „Jezik Mevluda zavičajnog alhamijado pjesnika Arifa Sarajlije“.

Ono što se kontinuirano radi, a što je veoma značajno, jeste skeniranje i sistematizovanje priloga iz dnevne štampe – takozvani pres kliping. U protekloj 2013. godini iz dnevnih listova i novina izvađeno je, skenirano i u postojeću bazu podataka pohranjeno 504 novih priloga.

Pored pres-klipinga skenirano je 39 novih priloga iz monografskih publikacija ovog odjeljenja i to je u elektronskoj formi dato korisnicima biblioteke, jer se knjige iz ovog odjeljenja ne iznose van ustanove. Ako se koristi konvencionalni knjižni materijal iz ovog odjeljenja, korisniku se daje knjiga za korišćenje u čitaonici, pa se eviencija i o korisniku i o knjizi vodi u statistici čitaonice, a ne u ovom odjeljenju, da se ne bi duplirali podaci.

Korisnici zavičajne zbirke sve više su istraživači koji koriste građu Zavičajnog odjeljenja za izradu seminarskih, diplomskih, istraživačkih, magistarskih radova i doktorskih disertacija, a najčešće se traži literatura vezane za etnološka, jezička i historijska istraživanja i arhitektonsko i spomeničko kulturno naslijeđe Bošnjaka, ali i za migraciona kretanja svih stanovnika ovog kraja.

U 2014. godini korišćeno je 473 bibliografskih jedinica i priloga iz Zavičajnog odjeljenja.


ODJELJENJE PERIODIKE

Odeljenje periodike je i u 2014. godini nastavilo rad na stvaranju elektronske baze podataka i njenom popunjavanju. Prilikom stručne obrade publikacija primjenjuju se pravila Međunarodnog standarda ISSN-a za obradu serijskih publikacija.

Fonda se popunjavanje kupovnom i poklonom serijskih i monografskih publikacija.

U 2014. godini Odjeljenje periodike svoj fond obogatilo je sa 35 naslova i to:

        kupovinom - 11 časopisa : (6 listova za čitaonicu i 5 časopisa;

        poklonom -24 časopisa

Časopise dobijamo na poklon od biblioteka, fakulteta, izdavača i institucija, ali i od privatnih lica. Ove godine dobili smo nekoliko novih časopisa (Ekonomski izazovi, Pravne teme, Univerzitetska misao, Agrobiz 2011, Univerzitetska misao, Vakat, Tem Journal, Socioeconomica,Naše polje i dr. ).

U 2014. godine inventarisano, preuzeto i ukupno je kreirano:

Serijske publikacije -  kreirano  463 zapisa:

        analitika-352

        dopuna -108 stari br.

        76 novih br.

Ukupno preuzeto  –  cy = 56 zapisa i to: cy=18 serijskih publikacija, cy=24 analitička zapisa

Monografske publikacije: 33

Međubibliotečka pozajmica ostvarena je sa mnogim bibliotekama u Srbiji: NB Prijepolje, NB Užice, NB Jagodina, NB Kruševac, NB Raška, NB Kraljevo, Univerzi-tetskim bibliotekama iz Beograda, Kragujevca, Novog Sada, bibliotekom Fakulteta Pedagoških nauka iz Jagodine, bibliotekom Fakulteta političkih nauka iz Beograd, Pravnim fakultetom iz Zagreba i mnogim drugim.


Međubibliotečka pozajmica u 2014. godini:

        pozajmica knjiga – 69

        pozajmica članka - 41

        pozajmica iz naše Biblioteke - 23 knjiga i5 članaka

Korisnici:

UČENICI

STUDENTI

SLUŽBENICI

OSTALI

UKUPNO

181

162

15

6

364

 

Baza sa online pristupom:

KoBSON

Korisnici 10

Članci 10

ukupno

10

10

I u 2014. god. za 4 naša korisnika otvoren je lični nalog za KoBSON, omogućeno je dobijanje licence i obavljena edukacija korisnika za samostalnu upotrebu KoBSON-a i tako omogućen pristup elektronskom servisu od kuće.

 Uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja, biblioteka se uključila u nacionalni program obilježavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata organizovanjem izložbe „Sto godina od Prvog svjetskog rata (1914-2014)“ koja je realizovana je 26. novembra 2014. godine, u čitaonici Narodne biblioteke „Dositej Obradović“.

U holu Biblioteke pripremane su mini tematske izložbe knjižne i neknjižne građe u vezi sa pojedinim izdanjima, autorima i jubulejima, koje su posetioci mogli da pogledaju i one su predstavljene hronološkim redom.

 

Januar

29. 01. 2014. Priređena izložba 80 godina od rođenja Branka Miljkovića (29. 01. 1934,- 12. 02. 1961. ) jednog od najpoznatijih srpskih pjesnika, esejiste i prevodioca druge polovine dvadesetog vijeka.


Februar

28. 02. 2014. -Priređena izložba Nacionalni dan knjige i tim povodom pređena izložba 150 godišnjica smrti Vuka Stefanovića Karadžića (Tršić, 26. oktobar /6. novembar 1787,  Beč, 7. februar 1864. ). Vuk je najznačajnija ličnost srpske književnosti prve polovine XIX vijeka. Bio je srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika.

Mart

28. 03. 2014. - Priređena izložba 190 godina od rođenja Branko Radičević (28. mart 1824 u-1. jul 1853) o prvom romantičarskom pjesnik

April

02. 04. 2014. -Priređena izložba obilježava Svjetski dan dječije knjige koji se od 2. aprila 1967. godine obeležava na dan rođena (2. aprila 1805. godine) danskog književnika ''kralja bajki'' Hansa Kristijana Andersena, koji sa više od 150 priča za djecu, predstavlja jednu od najvećih figura svjetske književnosti.

14. 04. 2014. -Priređena izložba 152 godine od rođenja Vojislava Ilića (14. 41862,-

 21. 01. 1894. ). Pjesnik koji je u srpskom pjesništvu izvršio odlučan raskid s romantizmom i bio glasnik naprednih ideja svog doba, oštar kritičar društvenih i političkih izopačenosti.

Maj

05. 05. 2015. -Priređena izložba 168 godina od rođenja Henriak Sjenkjeviča (5. 5. 1846,- 15. 6. 1916. ) posvećena godišnjici rođenja vrsnog poljskog realiste i nobelovca Henrik Sjenkjeviča.

15. 5. 2014. -Priređena izložba 100 godina Jovana Skerlića (20. 08. 1877-15. 05. 1914. ) o književniku i književnom kritičaru. Književni kritičar koji je manje polagao na oblik i izražajne vrednosti, a više na sadržaj i nije mario za pesimizam, mistiku, romantička i sentimentalna raspoloženja, dekadansu i estetičku igru fantazije i reči.

 Jun

03. 06. 2015. -Priređena izložba Devedeset godina od smrti Franca Kafke (3. jul1883, - Beč,3. jun 1924. ) posveđena jednom od najznačajnijih pisaca dvadesetog veka čija su dela obeležena strahovima i nervozama ljudske egzistencije

Juli 02. 07. 2014. -Priređena izložba Borislav Pekić (4. februar 1930. - 2. jul 1992. ) posvećena jednom od najznačajnijih književnika 20. veka, romansijeru, dramskom piscu i filmskom scenaristi.

Oktobar

20. 10. 2014. -Priređena izložba 150 godina od rođenja Branislava Nušića (20. 10. 1864-19. 01-1938. ) posvećena obeležavanju godišnjice rođenja srpskog pisca, komediografa, pisca romana, drama, eseja, priča i začetnika retorike u Srbiji.

Novembar

26. 11. 2014. -Priređena izložba „Sto godina od Prvog svetskog rata 1914-2014“ .

U cilju stručnog usavršavanja prisustvovala sam seminaru na temu ''Nabavka bibliotečke građe i izvora u bibliotekama'' u Narodnoj biblioteci u Kraljevu, 29. aprila 2014. godine

Kao rezultat istraživačkog rada objavila sam tematsku bibliografiju Izdanja Narodne biblioteke ''Dositej Obradović'' Novi Pazar sa bibliografijom priloga (1991-2013 u Međaju br. 89/90(2013)

- i rad ''Naše doba''-list Gimnazije Novi Pazar, u Novopazarskom zborniku 36/2013.

 

 

ODJELJENJE ZA OBRADU

U 2014. godini Biblioteka je prinovila 3. 444 knjige, od čega je kupovinom dobijeno 1. 126 knjiga, a na poklon 2. 231 knjiga. U kategoriju poklona spadaju i knjige dobijene putem akcije Otkupa Ministarstva kulture (1. 542 knjige).

Od 2006. godine, tj. od ulaska u COBISS sistem, u bazu podataka Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ pohranjeno je 36. 655 naslova, odnosno 62. 249 fizičkih primjeraka.

U 2014. godini obrađeno je 5. 423 knjige, od čega 2. 012 knjiga pripada starom fondu.

 

 

U Novom Pazaru,   

30. 01. 2015. god

 

V.d. direktor

Elijas Rebronja