Kategorija: Izvestaji

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU

 Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru, je u protekloj 2014. godini uložila sav svoj trud da obezbijedi najveći mogući standard u pružanju usluga čitaocima, kako u pogledu opsluživanja publikacijama iz sopstvenih fondova ili putem međubibliotečke pozajmice i maksimalne iskorišćenosti čitaonice Biblioteke, tako i u pogledu davanja stručnih i naučnih informacija.

Kategorija: Izvestaji

Plan i program za 2015.

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara planira da u 2015. godini nastavi sa aktivnostima koje su započete u 2014. godini i da tokom 2015. pokuša realizovati aktivnosti koje su bile karakteristične za rad Biblioteke kao centralne institucije kulutre u Novom Pazaru i ovom kraju tokom prethodnih godina.