Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti br. 2/2016 (knjige za biblioteku)