POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Dobra:

Lož ulje za potrebe Narodne biblioteke „Dositej Obradovic“, za grejnu sezonu

2016/2017. godinu, redni broj JND:1/16, 09135100 lož ulje.