Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 2/2017