- Javna nabavka male vrednosti dobara-knjiga; 

- Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

- Broj nabavke: 2/2017

 

Link 1: POZIV-za-podnosenje-ponuda-u-postupku-javne-nabavke-male-vrednosti.pdf

Link 2: Konkursna-dokumentacija-za-knjige-2017.docx

Link 3: Obaveštenje.pdf

Link 4: Odluka.pdf