- Javna nabavka male vrednosti dobara-knjiga; 

- Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

- Broj nabavke: 2/2017

 

Link 1: poziv za podnosenje punuda za javne nabavke 2017 - 13. novembar

Link 2: Konkursna dokumentacija za knjige 2017 - III partija.docx

Link 3: Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf

Link 4: Odluka o dodeli ugovora.pdf