Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1/2019 (20. februar)

Datum: 20.02.2019. godine

Broj: 113

 

Link 1: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2019

Link 2: Poziv za dostavu ponuda

Link 3: Odluka o dodeli ugovora

 

Datum: 20.02.2019. godine

Broj: 113

 

Link 1: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2019

Link 2: Poziv za dostavu ponuda

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2019

Nabavke 22113000-knjige za biblioteke

 

Narodna biblioteka "Dositej Obradović“ Novi Pazar

20.02.2019. godine 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU KNJIGA ZA NARODNU BIBLIOTEKU "DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NOVI PAZAR

 

-Javna nabavka male vrednosti dobara- knjiga;

-Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 22113000 – knjige za biblioteke

-Broj nabavke: 1/2019