Safet Bandžović

Bandžović dr. Safet:  rođen 25. decembar 1961. godine u Novom Pazaru, bosanskohercegovački je pisac i historičar, direktor biblioteke "Dositej Obradović"  u Novom Pazaru (1992).

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsek za historiju, 1985, godine. Postdiplomske studije završava na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranivši 1989. magistarski rad pod naslovom "Demografska kretanja stanovništva Bosne i Hercegovine 1941-1945". Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu  odbranio je doktorsku tezu pod naslovom "Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva (Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka, Makedonije i sa Kosova u Tursku (1912. - 1970.)".

Radio je u Institutu za historiju u Banjoj Luci, Institutu za nacionalne odnose u Sarajevu, a sada radi u Institutu za historiju u Sarajevu.