Bisera Suljić-Boškailo

Bisera Suljić-Boškailo rođena je u Tutinu. Studirala je u Sarajevu, Mostaru i Njemačkoj. Doktor je filoloških nauka, germanista i dugogodišnji predavač njemačkog jezika u Ingolstadtu, Njemačka.

Trenutno je predavač i šef katedre za Germanistiku na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, prevodilac, novinar, i književnik.

  • Član je Društva pisaca BiH, Njemačkog društva pisaca i Društva novinara BiH.
  • Prevela je nekoliko značajnih djela sa njemačkog jezika.
  • Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih nagrade A.B. Šimić za poeziju 1989. god. Prevod dječije knjige Nijemca, Paula Maara „Sedmica puna subota“ nagrađen je od strane Fondacije za izdavaštvo Federacije BiH, kao i od strane literarnog udruženja Traduki, koje finansira Savezno ministarstvo za evropska i internacionalna pitanja Austrije, Njemačke, Švicarske.
  • Dobitnik je godišnje Deretine nagrade za najbolji neobjevljeni roman u Srbiji za 2009. god.
  • Zastupljena je u mnogim antologijama. Prevođena je na njemački jezik.

Objavljena djela:

Vilino kolo, pjesme, Oslobođenje, Sarajevo, 1991. • Goli otok, roman, Ljiljan, Sarajevo, 2001. • La Perla, roman, Bosanska riječ, Tuzla, 2004. • Pešter, roman, Zalihica, Sarajevo, 2005., drugo izdanje, Zalihica, Sarajevo, 2009. • Vilino kolo i druge ljubavi, pjesme, Zalihica, Sarajevo, 2005. • Bilija, roman, Dereta, Beograd, 2010. • Tomas Man na svojim izvorima, monografija (malo izmijenjena doktorska disertacija), Zalihica, Sarajevo, 2009. • Pešter i druga djela, roman sa studijskim dodatkom drugih djela i recenzija, El Kelimeh, Novi Pazar, 2010.