Mevluda Melajac

Mevluda Prušević Melajac rođena je 1946. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i učiteljsku školu završila je u svom rodnom gradu, a Pedagošku akademiju u Beogradu.

Cio radni vijek je provela u Osnovnoj školi Rifat Burdžović Tršo u Novom Pazaru. Njena djela su obavezna lektira u nastavi na bosanskom jeziku. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću već deset godina vodi resor Zvanična upotreba bosanskog jezika i pisma u Srbiji. Dobitnica je više diploma i priznanja za svoj rad.

Radeći u prosvjeti preko trideset godina poučavala je djecu, ali je od njih i mnogo naučila. Ostala je mlada duhom, vedra i spremna da odgovori na izazove savremenog doba. Mevluda Prušević Melajac je jedna od boraca na putu osvjetljenja i očuvanja identiteta sandžačkih Bošnjaka. Autorka je romana „Žar“, „Halka“, „Tapija“, „Đurumlija“ i „Amanet“. Kada je prije više od deset godina napisala svoj prvi roman „Žar“, nije ni slutila kakvu reakciju će izazvati kod čitalačke publike. Njene knjige su postale obavezna literatura u domovima onih koji osjećaju novopazarsku čaršiju kao dio sebe, a miris pekara, zvuk kaldrme i glas mujezina sa minareta osjećaju kao ritam svoga bića.

Alija Džogović o Mevludi..

„Jedna je od prvih žena autorica proze iz Sandžaka koja se bavi temama iz historije sandžačkih Bošnjaka. Dosadašnjim svojim romanima dala je najširu , najaktuelniju sliku događaja i društvenog života u Sandžaku prvenstveno „starom“ Novom Pazaru. Ona je pristupila društveno-historijskim temama kao njihov dobar i objektivan historičar i pisac prirodnog dara i kao znalac jezika Bošnjaka svoje dijalektske sandžačke izoglose. Svojim visokim kreativnim sposobnostima, svojim ciklusom romana, ona je zauzela pristojno romansijersko mjesto na kome su Ćamil Sijarić, Muhamed Abdagić, Murat Baltić, Safet Sijarić...“