Enes Nikšić

Enes Nikšić je rođen 1969. godine u Novom Pazaru. Napisao je dva romana: Begova kuća (2007) i Fes (2013). U pripremi su mu još dva romana.

Dugogodišnji je radnik Gradske biblioteke u Novom Pazaru.