Jahja Fehratović

Jahja Fehratović je rođen 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu školu i srednju Medresu ''Gazi Isa-beg'' završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu. Jahja Fehratović je pokretač i urednik Edicije DOST koja publicira kapitalna djela iz bošnjačke književnosti, kulture, književne i opće historije i bosanskoga jezika, do sada izašle četiri knjige.