Kategorija: Kultura

SEAD ŠEMSOVIĆ DOBITNIK NAGRADE „AMIR DAUTOVIĆ“ U 2019. GODINI

“Nakon istraživanja koja osoba se posebno istakla u oblasti kulture, tradicije, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma Bošnjaka, nastave na bosanskom jeziku, te drugim bitnim pitanjima koja se tiču identiteta Bošnjaka u Republici Srbiji, kako bismo sačinili prijedlog za dodjelu nagrade ‘Amir Dautović’, na osnovu svih istraživanja i konsultacija, kako među sobom, tako i sa istaknutim faktorima u Novom Pazaru i Sandžaku u cjelini, kao i na čitavoj teritoriji Srbije, članovi žirija za nagadu Kulturnog centra ‘Amir Dautović’ u 2019. godini jednoglasno su donijeli odluku da ovogodišnja nagrada bude dodijeljena prof. dr. Seadu Šemsoviću” –