MEHMETA AKIFA ERSOJA – U SEĆANJE

81 godina od smrti velikog pjesnika, patriote, velikog čovjeka Mehmeta Akifa Ersoja. Allah rahmet eylesin.