SEAD ŠEMSOVIĆ DOBITNIK NAGRADE „AMIR DAUTOVIĆ“ U 2019. GODINI

“Nakon istraživanja koja osoba se posebno istakla u oblasti kulture, tradicije, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma Bošnjaka, nastave na bosanskom jeziku, te drugim bitnim pitanjima koja se tiču identiteta Bošnjaka u Republici Srbiji, kako bismo sačinili prijedlog za dodjelu nagrade ‘Amir Dautović’, na osnovu svih istraživanja i konsultacija, kako među sobom, tako i sa istaknutim faktorima u Novom Pazaru i Sandžaku u cjelini, kao i na čitavoj teritoriji Srbije, članovi žirija za nagadu Kulturnog centra ‘Amir Dautović’ u 2019. godini jednoglasno su donijeli odluku da ovogodišnja nagrada bude dodijeljena prof. dr. Seadu Šemsoviću” –

 

stoji u obrazloženju koje potpisuje predsjednik žirija dr Sait Kačapor. Ostala dva člana žirija su: Melida Rebronja i mr. Adisa Musić.

 

Sead Šemsović je rođen 1978. godine u Raški (Republika Srbija). Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru, a Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH (studijska grupa: Književnosti naroda BiH i bosanski jezik), 2002. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Intertekstualni odnosi usmeno-pisano u bošnjačkoj književnosti / modeli i paradigme)“ odbranio je 2008. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Epski svijet Avda Međedovića“ uspješno je odbranio 2012. godine, također na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

 

Glavni je i odgovorni urednik „Godišnjaka“ Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Sarajevu, kao i časopisa „Bošnjačka riječ“, časopisa za nauku, kulturtu i književnost sandžačkih Bošnjaka, čiji je osnivač Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji.

Na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je od 2005. godine; godine 2017. je biran u zvanje vanrednog profesora na oblasti usmena književnost.

Kao docent doktor angažovan je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

 

Bavi se usmenom književnošću, njezinom relacijom sa savremenom bošnjačkom književnošću, kulturnom historijom Bošnjaka. Saradnik je na različitim projektima sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji na polju obrazovanja na bosanskom jeziku.

Autor je knjige: „Epski svijet Avda Međedovića“ (Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar, 2017), priređivač: „Munib Maglajlić, 1945–2016“ (Behar, Zagreb, 2016. / Tematski broj časopisa); „Divan [Ahmed Gurbi-baba]“ ( Novi Pazar, u pripremi).

Recenzent je i urednik brojnih izdanja na bosanskom jeziku, udžbenika, te Zbirke zadataka iz bosanskoga jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja i Просветни преглед д.о.о., Beograd 2017. i 2018) itd.

Radovi, ogledi i prikazi (preko šezdeset naučno-istraživačkih radova) objavljivani su mu u časopisima koji izlaze na teritoriji bivše Jugoslavije.

„Na osnovu svega toga, žiri je jedinstven u stavu da je prof. dr. Sead Šemsović uvjerljivo najkonkurentniji kandidat za ovogodišnju dodjelu nagrade „Amir Dautović“, stoji, između ostalog, u obrazloženju žirija.

 

Sead Šemsović živi i djeluje u Novom Pazaru i Sarajevu, naizmjenično. Oženjen je i ima dvoje djece.

 

Nagrada će Šemsoviću biti uručena na Svečanosti, 22. februara 2019. godine, u Kulturnom centru u Novom Pazaru, a o njegovom naučno-istraživačkom doprinosu govoriće članovi žirija.