DODELJENA NAGRADA “AMIR DAUTOVIĆ” 2020. GODINU

Nagrada Amir Dautović, koju Kulturni centar Novi Pazar dodjeljuje po treći put, odlukom tročlanog žirija čiji je predsjednik dr Sait Kačapor – univerzitetski profesor emeritus, pripala je Rizahu Grudi iz Novog Pazara za „ukupni doprinos afirmaciji identiteta Bošnjaka u Srbiji, posebno u Sandžaku, kao i kulture, tradicije i običaja Bošnjaka”.

Njemu će nagrada biti uručena na svečanosti, 6. februara 2020. godine, u Kulturnom centru, u 19.00h, na kojoj će biti predstavljeni i njegovi rad i djelo.

 

Konačnoj odluci, koja je danas, na sastanku u Kulturnom centru, donijeta jednoglasno, prethodilo je nekoliko sastanaka članova žirija, održanih u mjesecu januaru, na kojima je razmatrano o mogućim dobitnicima. Pored dr Saita Kačapora, sastav žirija čine i: dr Redžep Škrijelj, univerzitetski profesor, naučni istraživač, i Enes Nikšič – pisac, publicista. Sastancima je prisustvovala i predstavnica KC-a Hasna Ziljkić.

 

Nagradu Amir Dautović Kulturni centar dodjeljuje za: (1) afirmaciju kulture suživota, sa akcentom na afirmaciju bošnjačke tradicije i bosanskog jezika (kroz književnost, novinarstvo, javna djelovanja i ostale javne sadržaje). Pod ovim se podrazumijeva i materijalna i nematerijalna kultura; (2) predstavljanje grada Novog Pazara kroz pojedinačno i grupno djelovanje na polju obrazovanja, kulture, javnog djelovanja i sl. izvan grada (Ambasadori Novog Pazara) u minuloj godini. Dosadašnji dobitnici su: Šefka Begović-Ličina – književnica i prof. dr Sead Šemsović – univerzitetski profesor, društveno-javni djelatnik i naučni istraživač.