ZBORNIK RADOVA SA OKRUGLIH STOLOVA ALHAMIJADO KNJIŽEVNOST I SVEČANOST MEVLUDA

Zbornik radova nastao kao rezultat održavanja dva okrugla stola „Alhamijado književnost“ i „Svečanost mevluda“ u novembru 2019. godine, u organizaciji Kulturnog centra Novi Pazar, izašao je nedavno iz štampe. Priređivač i urednik Zbornika je Hasna Ziljkić, radnica KC-a.

 

Mada se radi o temama koje se nadovezuju jedna na drugu, s obzirom na to da mevlud spada u alhamijado književnost, ova dva događaja podržana su od strane resornog ministarstva iz dva različita fonda: projekat Alhamijado književnost iz oblasti savremenog stvaralaštva, odnosno oblasti kulturnih djelatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a projekat Svečanost mevluda iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nematerijalnim kulturnim naslijeđem u Republici Srbiji. Takođe,  pristup temama je različit, jer smo se, u slučaju druge teme, bavili mevludom kao književnom vrstom, s jedne strane, i kao blagdanom i manifestacijom, s druge strane.

 

Alhamijado književnost je u posljednje vrijeme na teritoriji Sandžaka/Raške oblasti popularizovana i afirmisana kroz obrazovni sistem, štampana izdanja i javne nastupe. Predstavlja nam posebno zadovoljstvo što će i ovaj Zbornik radova biti svojevrstan doprinos ovoj temi.

 

Pošto je alhamijado književnost, kao i brojna vjerska literatura, pisana arebicom, smatramo važnim što je na okruglom stolu napravljena jasna distinkcija između vjerske literature i same alhamijado književnosti. Takođe, pokrenuto je pitanje održivosti pisma arebice.

 

U okviru drugog događaja, okruglog stola „Svečanost mevluda“ (tematski nadovezujućeg na prvi okrugli sto „Alhamijado književnost“), govorili smo o mevludu kao spjevu, ali i kao vjerskom, porodičnom i javnom obredu. Da bismo razumjeli kako i zašto su mevludske svečanosti bile i ostale tako važan događaj kako u onom esencijalnom, tako i u kulturološkom smislu bivstvovanja sandžačkih Bošnjaka, trebalo je osvrnuti se i na životne prilike u kojiima su oni obitavali, a koje su znatno utjecale na  formiranje njihovog nacionalnog i vjerskog identiteta, koji na razmeđi tradicionalnog i savremenog načina življenja, po svemu sudeći, opstaje takav kakav je i bio.

 

U nastojanju da zapišemo ono što je karakteristično i autentično za narode koji žive u Republici Srbiji, u ovom slučaju za sandžačke Bošnjake, nastala je i ideja za postojanje jednog ovakvog Zbornika radova. Ovim smo samo odškrinuli vrata ovoj i sličnim temama, apelujući na ovaj način na širu društvenu javnost da se bavi istraživanjem i zapisivanjem. U tom smislu, radove ili izlaganja učesnika sa dva znanstvena skupa smatramo veoma korisnim i  preporučujemo vašoj pažnji.

 

Zbornik radova u PDF formatu možete preuzeti ovde.