Kategorija: Izdanja

Stari majstori Jeni Pazara - Elijas Rebronja

Priča o starim zanatima u Novom Pazaru počinje daleke 1461. godine kada počinje formiranje i razvoj grada na ovim prostorima. S razvojem grada počinju da se razvijaju i prvi zanati na ovim prostorima.

Riječ zanat je arapskog porekla i u naš jezik je preuzeta od turske riječi sanat a preko arap. sana što u prijevodu znači majstorija ili vještina, a u Osmanskome carstvu zanat kojim se smiju baviti samo ljudi islamske vjere.

Po definiciji zanat je izučena proizvodna, prerađivačka, obrađivačka ili uslužna djelatnost, zanimanje, struka, zvanje, profesija (od zanata izvježban, vještina, umješnost, znanje, majstorija, imati zanat, izučiti zanat). U osnovi svakog zanata leži vještina obrade sirovina ili pružanja usluga. Zanati su uglavnom zasnovani na tradicionalnim znanjima i u svojoj proizvodnji i primjeni upotrebljavaju prirodne materijale...

Odlomak iz Uvoda

Kategorija: Izdanja

Na krilima meleka - Avdo Ćeranić

Od drevnih legendi, daleke istorije, do današnjih dana život i sudbina ispisali su nebrojeno priča o velikim i tragičnim ljubavima. Mnoge od tih priča prerasle u mitove i kao takve čuvaju intimu mladih, nesrećnih parova. Na pomen takvih nesrećnih aktera pravih ljubavnih drama prvo pomslimo na Šekspirove junake Romea i Juliju, nesrećnu Ofeliju, ili na još drevnije - Tristana i Izoldu i još mnoge druge koje nam je bogata literatura ponudila.

I južnoslovenska literatura obilovala je sličnim motivima i ispredala nam potresne priče nalik ovoj koju nam je vrsni narator Avdo Ćeranić ispričao. Sudbina njegove glavne junakinje, Zejne, po motivu i snažnoj psihološkoj građi najbliža je sudbini Andrićevog ženskog lika - Fate Avdagine ("Na Drini ćuprija").

Odlomak iz recenzije

Kategorija: Izdanja

Rulet - Avdo Ćeranić

Avdo Ćeranić ima tri lica, ili još bolje rečeno tri srca i tri ljubavi. Jedno je medicina, drugo srce je slikarstvo, a treće književnost.

Ako pođemo od toga da je za bavljenje medicine potreban posenab senzibilitet i talenat i da je lekar isto što i umjetnik - dolazimo do toga da je ljekar onaj koji je povezan sa bolesnim čovjekom koji traži pomoć i da mu ljekar svojom posvećenošću, predanošću i dobrotom olakšava. Avdo Ćeranić je izabran ljekar i izabran čovjek. Prije svega dobar čovjek i dobar ljekar.

Interesantno je da je Avdo Ćeranić i dobar umjetnik. Poput Servantesa ili Voltera slika život. I to čini svojom dobrotom. Servantes i Volter nisu bili dobri ljudi, ali su bili dobri pisci. Avdo je i jedno i drugo. Od medicine je živeo, ali je i živeo za medicinu. Poput Čehova živeo je od medicine, a onda počeo sa pisanjem i slikarstvom. Svoj život i svoje srce je posvetio medicini...

Odlomak iz pogovora

Kategorija: Izdanja

Futurološki pristup nastavi - Filduza Prušević Sadović

Tehnološka revolucija je promenila izgled i povećala domete obrazovanja, ali ljudska kreativnost i mozak su i dalje neprevaziđen kompjuter. Kako bismo inovirali i promenili nastavu koja ne postiže zadovoljavajuće rezultate, moramo menjati tehnike rada. Spremnost za promenu, kritičnost prema sebi i stalno revidiranje postignutog jesu siguran put da svako od nas postane bolji nastavnik.

Kategorija: Izdanja

Prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina

Primarni objekt istraživanja ove monografije je područje Novog Pazara, Tutina i Sjenice, njegove fizičko-geografske, turističke, antropogeografske, privredne i ekološke karakteristike. Pod ovim područjem podrazumevamo Novi Pazar kao najveći centar ovog dela Srbije, zatim Sjenica i Tutin koji u svakom pogledu gravitiraju prema Novom Pazaru. Stoga nije moguće izolovano posmatrati (osim delimično u geomorfološkom i klimatološkom smislu) jer su prirodne, a naročito antropogene pojave i procesi tesno povezani, tako da čine jednuneodvojivu celinu koja je u svakom slučaju predmet proučavanja u celini sve tri opštine.