Kategorija: Izdanja

Književno delo Milisava Savića

Među savremenim srpskim piscima Milisav Savić nije ni onaj koji je napisao više knjiga no ostali, niti onaj koji se ogledao u najviše žanrova, niti je najpoznatiji i najčitaniji, niti je onaj pisac koga književna kritika najviše ceni, itd., itd., ali ima jedan aspekt u kome je Savić ispred svih ostalih.