Kategorija: Izdanja

Futurološki pristup nastavi - Filduza Prušević Sadović

Tehnološka revolucija je promenila izgled i povećala domete obrazovanja, ali ljudska kreativnost i mozak su i dalje neprevaziđen kompjuter. Kako bismo inovirali i promenili nastavu koja ne postiže zadovoljavajuće rezultate, moramo menjati tehnike rada. Spremnost za promenu, kritičnost prema sebi i stalno revidiranje postignutog jesu siguran put da svako od nas postane bolji nastavnik.

Kategorija: Izdanja

Prirodne i antropogene turističke vresnosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina

Primarni objekt istraživanja ove monografije je područje Novog Pazara, Tutina i Sjenice, njegove fizičko-geografske, turističke, antropogeografske, privredne i ekološke karakteristike. Pod ovim područjem podrazumevamo Novi Pazar kao najveći centar ovog dela Srbije, zatim Sjenica i Tutin koji u svakom pogledu gravitiraju prema Novom Pazaru. Stoga nije moguće izolovano posmatrati (osim delimično u geomorfološkom i klimatološkom smislu) jer su prirodne, a naročito antropogene pojave i procesi tesno povezani, tako da čine jednuneodvojivu celinu koja je u svakom slučaju predmet proučavanja u celini sve tri opštine.

Kategorija: Izdanja

"Učiteljska škola "25. maj" u Novom Pazaru (1946-1974) - Sait Kačapor

Ova knjiga je nastala iz potrebe da se osvetli srednja stručna škola koja je sa velikim naporom nastala, u teškim godinama nakon Drugog svetskog rata, rasla, razvijala se i postizala izuzetne rezultate, ali — isto tako žrtvovana i ugašena bez jasnih vizija i razmišljanja o potrebi njenog prerastanja u višu pedagošku školu, ili fakultet.