2. Mina Garčević, IV razred OŠ „Desanka Maksimović“ (Priča: Leptirica)