Kategorija: Izdanja

Književno delo Milisava Savića

Među savremenim srpskim piscima Milisav Savić nije ni onaj koji je napisao više knjiga no ostali, niti onaj koji se ogledao u najviše žanrova, niti je najpoznatiji i najčitaniji, niti je onaj pisac koga književna kritika najviše ceni, itd., itd., ali ima jedan aspekt u kome je Savić ispred svih ostalih.

Kategorija: Izdanja

U spomen Ismetu Rebronji

Zbornik tekstova koji je pred vama skroman je prilog sećanju na velikog pesnika i našeg prijatelja Ismeta Rebronju (1942-2006) i sadrži, uglavnom, tekstove koji su izrečeni na Okruglom stolu posvećenom stvaralaštvu Ismeta Rebronje, održanom 23. oktobra 2009. u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru.