U ime svih zaposlenih NB „Dositej Obradović“ Novi Pazar, želimo Vam uspešnu 2018. godinu