Promovisana knjiga "Beogradski gajret, Osman Đikić"