Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (B)

Spread the love

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

B

Babrež, selo u novopazarskom kraju. Vjerovatno od: băbar (rumunski) oženjen čovjek. Po tome bi Babrež dobio ime prema najstarijem sinu kojeg su oženili, odijelili i dali mu imanje na tom potesu. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Belanska,  selo u podgrađu grada Jeleča, južno od Novog Pazara. Ime sela Belanske kao da čuva prvobitno ime Blezo za Jeleč, u vezi sa: belua (latinski) zvijer, možda i lovište. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Bagri, naselje kod Sopoćana. Naziv potiče od drveta bagrem, jer je prostor obrastao ovom vrstom drveta. Bagrem je drvenasta biljna vrsta (Robinia pseudacacia) sjevernoameričkog porijekla iz porodice mahunarki (Papilionaceae), bijela mirisna cvijeta; bijeli bagrem. Bagri se može preko bagrema dovesti u vezu i sa praslovenskim i staroslovenskim bagrъ (rus. bágor) ≃ grč. phṓgein: peći; mesto na kome se pekla hemijska supstanca od kore kojom se dobijala crvena nijansa; purpur, rumenilo.   (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Bajevica, se kao naseljeno mjesto pominje još 1455. godine pod nazivom Bajev potok. Naziv se vezuje za lično ime Baja, što opet upućuje na hipokoristiku od brat, a još bliže na starog oca. Interesantna je veza i sa regionalnim nazivom za  konjski pokrivač od abe koji se stavlja pod sedlo; aba, baja.  (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Batnjik, je naziv naselja u Novom Pazaru čije se porijeklo može vezati za zvuk što se čuje od bata, udara konjskih kopita. Inače se topot konjskih kopita i vojski koje su dolazile čuo najčešće, upravo iz tog pravca. Potiče od turske riječi bastı ← basmak : udariti, toptati, pritiskati, nastupiti, pojaviti se. Bahat, lupa udaranja vojničkih koraka u organizovanom kretanju takođe se može vezati za porijeklo naziva batnjik. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Bukreš, naselje u Novom Pazaru. Bukreš, Bucurestinum urbs Valachiae (Vuk, Rječnik, 54) = Bucureşti: grad u Rumuniji. Zanimljivo: bucurie (rumunski) veselje, radost; bukur (albanski) lijep; bucium (rumunski) ovčarska sviralja, bucina (latinski) pastirski rog (= truba). U vezi s tim može se pomisliti na: bucolica (rumunski) = bucolica (latinski) pastorala, te i na procesije u vezi s tim koje su se održavale na mjestu koje je moglo biti nazvano Bukreš. Ako se pak uzme u obzir: buca (talijanski) rupa, jama (= otvor), bucca (latinski) obraz (= usta, onda se može pomisliti da Bukreš potiče iz vojničke vlaške terminologije za odbranu u službi Turaka, pa bi: Bukreš bio isto što i šanac. Bukreš : šanac. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *