Kategorije
Naučni radovi Novi Pazar Preporuke za čitanje

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru (K, L, M, N)

Spread the love

Autori: Ismet Rebronja, Elijas Rebronja

K

Kašalj, selo u novopazarskoj opštini. Od kasьlъ (praslovenski); kāsate (staroindijski) kašlje (Skok II, 59). Ime potiče od velikog kašlja, pertussis, koji je liječen provlačenjem djece kroz rupu na šupljem stablu ili kroz kakav otvor na stijeni tri puta. Najčešće je provlačenje obavljano preventivno, ali i za ublažavanje bolesti. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Kominje, selo u novopazarskoj opštini, na novom putu Novi Pazar – Ribariće. Od Lukara prema Kominju strma padina te strmine prema potoku na jugoistoku. Po svoj prilici od: kom (praslovenski) strmina (Skok II, 131). Selo Kominje se nalazi na vrhu strmine. Kominje: mjesto koje ima strane, strminu, okomito mjesto, neravno. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Koškovo, ima sasvim jasnu etimologiju naziva koja upućuje na koš, korpu, košaru. U ovom mjestu su izrađivali i koristili pletene korpe od pruća koje su nosili na leđima. Etimologija ide do praslovenskog i staroslovenskog košь, preko ruskog koš, poljskog kosz što sve upućuje na košaru. Interesantno je da se u slovenačkom i danas kaže koškovo cvetišče  što označava korpu cveća. Koškovo, mjesto košara i korpi. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kruševo, je mjesto u okolini Novog Pazara. Pominje se u popisu iz 1455. godine kao dio sela koja pripadaju vilajetu Jeleč, a posjed su Isa-bega Ishakovića. Etimološki naziv Kruševa ide u dva pravca. Prvi je da je mjesto dobilo ime po oblom kamenu koji je vađen iz rečnog korita i korišćen za gradnju. Iz keltskog jezika preko njemačkog karst dolazimo do krȁs i oblog kamena krušca. Iz naziva se ne može isključiti ni šumsko drvo i voćka (Pyrus) iz porodice ruža (Rosaceae), posebno (P. communis)  divlja kruška, ruski grúša, poljski  grusza, litvanski kriaušė. Kruševo: mjesto gdje ima oblog kamena pored kojeg rastu divlje kruške. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Krće, naziv mjestamože upućivati na zemljište koje je oslobođeno od kamena, iskrčeno da bi se moglo obrađivati, praslovensko *kъrčiti, rusko: korčít’, poljsko karczować; a opet to je zemljište udrobljeno, mekano toliko da se na njemu čuje krckanje, grebanje, rovanje –  praslovensko *kъrtiti: rovati, grebati što opet upućuje na Talpa europaeu, koja živi pod zemljom, ima male, rudimentirane oči, čime je prilagođena za podzemno rovanje. Krće, mekano zemljište gdje krtica rovari. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Kuzmičevo, selo u novopazarskom ataru, severozapadno od Deževe; u popisima iz 1455. godine: Kuzminčino. Vjerovatnije od: Kuzmini dani, 17. oktobra, prvobitno kao kod proslave završetka seoskih radova a kasnije i sveti Kuzma i Damjan (Vasmer III, 297) nego od: kuznjica (u ruskom) kovačnica. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

L

Leča, selo kod Novog Pazara, na sjeverno zapadnim obroncima planine Rogozna, nedaleko od grada Jeleča. Leča, u vezi sa: Jeleč, Jeleča (Vidi: Jeleč).  Možda u daljoj vezi sa: helecho (španski) paprat. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Lug, naseljeno mjesto u Novom Pazaru koje je vjerovatno ranije bilo obraslo šumom. Etimološki se vezuje za praslovensko i staroslovensko lǫgъ. Otud rusko : lug; poljsko : łąg, łęg; litvansko lengė. Lug bi po ovome označavao močvarnu šumu. Ne bi trebalo zanemariti ni vezu luga i sagorjelog pepela od drva. Iz vatre i pepela dolazi i veza sa keltskim Lu, Lugus : naziv za keltskog boga čiji je prijevod Onaj koji sija. Keltska svetilišta posvećena ovom bogu bila su u svetim šumama zvanim Lug. Sumerski carevi su uz svoje ime dodavali titulu Lugal. Najvažniji keltski bog imao je tri glave sa imenom Lug. Lug je takođe zaštitnik i čuvar vatre.

Prema tome Lug je naziv za svetu močvarnu šumu iz koje sija vatra i gdje ima puno pepela i luga na livadi od sagorjelog drveta (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.).

Lukare, selo u novopazarskom kraju. Smatra se da ime potiče od: lukar, izrađivač lukova. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Lukocrijevo, selo kod Novog Pazara. Sastavnica od: lûk + crijevo, iz čega može da proističe zanimanje: lukocrevar, izrađivač tetiva za lukove, pogotovu ako su tetive građene od usukanih sasušenih crijeva iz droba šute ili rogate stoke. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

M

Muhovo, naseljeno mjesto kraj Novog Pazara na čiji je naziv možda uticala obična muha (Musca domestica). Etimološki bi se ako je muha u pitanju Muhovo vezalo za praslovensko muxa i kasnije rusko múxa, poljsko mucha, te latinsko musca i grčko myȋa.  Naziv mjesta Muhovo je zabilježen i 1780. godine i postoji tumačenje da se ono nekada zvalo Jemuovo ili Jemuhovo što se vezuje za Jemuoviće koji su se odsjelili odavde. Naziv Muhovo interesantno ide do kovačkog meha jer pod Mušovim vrhom u muhovu ima ostataka starih rudarskih kovačnica gdje su kovači uz ognjište koristili meh za kovanje oružja i oruđa. Otuda Muhovo : meh : mehovo po kovačkom mehu i kovačima. (po objašnjenju Elijasa Rebronje, prof.)

Mur, selo kod Novog Pazara. Od: mur, trava, mur (ruski) livadska trava (Vasmer III, 10); mura (rumunski) natopiti, nakvasiti. Dakle, rijeka koja se u vrijeme suše može natopiti vodom s obližnje vode Lukarske rijeke. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Musala,  naselje u Novom Pazaru. Riječ Musala označava otvoreni prostor na kojem muslimani grupno klanjaju bajramsku molitvu. Potiče od turske riječi musalla ← arap. muṣallā.

N

Niš, selo na planini Rogozni u novopazarskom kraju na potoku koji se uliva u Jošanicu. Od: amnis (latinski) voda / rijeka. (Ismet Rebronja, Etymologicon)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *