Kategorije
Odeljenje za dečju knjigu Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za dečju knjigu

Kliknite na sliku

Preporučila Nusreta Latović

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja – 1868
izdaje i uređuje Nikola Popović
Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)
1868

Kategorije
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Kategorije
Odeljenja za odrasle čitaoce Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za odrasle čitaoce

Autobiografija jednog od najvecih svetskih naucnika naseg doba, nagradjena prestiznpm Pulicerovovom nagradom! Knjiga koja se u SAD izucava kao obavezna lektira! Istinita prica o srpskom pastiru iz malog sela Idvor koji je postao jedan od preteca ere telekomunikacija.