Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

(Двадесети)XX ВЕК – часопис за књижевност, науку, уметност и друштво. Власник је био “Геца Кон”. Уредник Ранко Младеновић. Часопис је излазио месечно (осим јула и августа), од јануара 1938. до маја 1939. године у Београду. Часопис је био субвенционисан од Владе Југословенске радикалне заједнице, како би спровео “културну диктатуру”.

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

“Данас” је био књижевни часопис. Излазио је од јануара до маја 1934. године, једанпут месечно у Београду. Власници и уредници су били М. Крлежа и М. Богдановић. Часопис је имао угледне сараднике из целе Југославије. Сарадници: А. Цесарић, Бранко Гавела, Крсто Хегедушић, Веселин Маслеша, Чедомир Миндеровић, Коча Поповић, Марко Ристић.

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” Pastir : list za nauku i književnost duhovnog sadržaja – 1868
izdaje i uređuje Nikola Popović
Beograd : Nikola Popović, 1868-1870 (Beograd : Štamparija Nikole Stefanovića)
1868

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja

Kliknite na sliku
Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо лист за питања филмске уметности и културе ”Филм”. Главни и одговорни уредник био је Александар Вучо. Новине Савеза филмских радника Југославије излазиле су од 1950. до 1952. године у Београду, месечно, а касније и два пута месечно.

Preporučila Valerija Stefanović

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka naučnog odeljenja


Kliknite na sliku

Preporučio Zoran Glođović

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku

Из Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије предлажемо часопис лист за шалу и забаву ”Зоља”.

Categories
Naučno odeljenje sa čitaonicom i periodikom Preporuke za čitanje

Preporuka odeljenja za periodiku (16)

Iz digitalne zbirke Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” predlažemo časopis za književnost, nauku i društveni život Otadžbina (1875-1892) koji je izlazio s prekidima u Beogradu od 1875. dо 1892. godine pod uredništvom Vladimira Đorđevića.