Takmičenje recitatora "Zavičaj se čuva pjesmom" (2021)

Narodna biblioteka”Dositej Obradović” u Novom Pazaru organizuje takmičenje recitatora u kazivanju na srpskom i bosanskom jeziku. Pravo učešća imaju sva djeca od prvog do osmog razreda.

Zbog loše epidemiološke situacije takmičenje će se održati on-line, tako što će se snimci sa recitacijama  slati na Viber br. 064 826 04 31, uz saglasnost roditelja da se snimci mogu emitovati na sajtu bilioteke.

Snimke isključivo slati radnim danima od 7:30 do 15:30 časova, počevši od 12. aprila pa sve do 14. maja. Proglašenje pobjednika I dodela nagrada će se održati na platou ispred zgrade Biblioteke, 28. maja 2021. godine, od 11h. Snimci će biti postavljeni na sajtu bilbioteke.

Takmičenje ima okvirni naslov:   ZAVIČAJ SE ČUVA PJESMOM.

   

   Ovogodišnjim takmičenjem su obuhvaćene osnovne škole, a takmičari su podijeljeni u tri kategorije:

-  Učenici od prvog do trećeg razreda

-  Učenici od četvrtog do šestog razreda, 

-  Učenici sedmog i osmog razreda.

   

U poslatom snimu za takmičenje treba navesti:

 Prezime i ime, razred i odjeljenje učenika;

1. Naslov pjesme, ime autora i vrijeme trajanja pjesme;

2. Prezime i  ime nastavnika koji je pripremio takmičara

3. Naziv škole iz koje je takmičar

4. Kontakt telefon. 

   Izbor recitacija je slobodan, a pjesma treba bude prilagođena uzrastu. Pored nagrađenih, svaki učesnik konkursa dobija zahvalnicu i knjigu. 

   

 

   Uz želju da budete uspešni, srdačno Vas pozdravljam.

Organizator takmičenja je Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke “Dositej Obradović” Novi Pazar

              

 

U Novom Pazaru,                                                                                                       Rukovodilac odeljenja

05.04.2021. god.                                                                                                               Azra Biševac

                                                                                                                                     064 826 04 31  

 

                                                                                                                                          Direktor,

                                                                                                                                      Elijas Rebronja