Izložba pod nazivom Nastava i informaciono-komunikacione tehnologije

Ovog meseca u izložbenom prostoru predstavljamo zanimljivu izložbu pod nazivom Nastava i informaciono-komunikacione tehnologije, koristeći literaturu fonda periodike.  

Klasični metodi obrazovanja mogu se dopuniti brojnim elektronskim i interaktivnim mogućnostima koje ovu delatnost čine efikasnom i kvalitetnijom. 

Ovom prilikom predstavljeni su tekstovi iz različitih časopisa koji prate spremnost nastavnika da koristi informacione tehologije kao nastavna sredstva u cilju efikasnijeg vaspitno-obrazovnog rada. Neke od tema koje smo ovom prilikom izdvojili su: Razredna nastava u digitalnom okruženju: kritički pregled primene IKT na časovima književnosti Digitalne škole; Bio-blog: digitalni resursi u nastavi biologije i drugih predmeta sa biološkim sadržajima; Stručno usavršavanje vaspitača u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija; E-obrazovanje – pitanje i dileme uticaja i rezultata; Interaktivna multimedijalna tabla u  nastavi Prirode i društva;  Motivacija učenika za elektronsko učenje.