Podjeljene kartice za sve prvake osnovne škole "R. B. Tršo"

U četvrtak, 27. maja 2021. godine svečano su podijeljene kartice za sve prvake osnovne škole "R. B. Tršo