Pronađeno 19 brojeva Novopazarskog glasnika iz 1921, 1924. i 1932. godine!

U okviru saradnje novopazarske  narodne biblioteke „Dositej Obradović“ i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, ovdašnja naučna javnost i čitalačka publika moći će u narednom periodu u digitalnom obliku da čitaju  list „Novopazarski glasnik“ koji je izlazio u periodu između dva svetska rata. Svih 19 brojeva biće dostupni široj javnosti i moći će da se preuzmu na sajtu biblioteke. List je značajan kao svojevrsno istorijsko svedočanstvo pojedinih dešavanja u Novom Pazaru u periodu 1921-1932. godina.

LINK: https://digitalna.biblioteka-np.org.rs/novopazarski-glasnik/