Izložba časopisa za savremenu svetsku književnosti „PISMO”

Koristeći literaturu fonda periodike ovom prilikom predstavljamo važno kulturno glasilo, časopis „Pismo”, koji pripada seriji časopisa za savremenu svetsku književnosti.

Glavni urednik časopisa „Pismo” bio je pesnik Raša Livada. Prvi broj časopisa pojavljuje  se 1985. godine i od početka je naišao na priznanje čitalačke publike i stručne javnosti u Srbiji.

Časopis je izlazio zahvaljujući kontinuiranoj podršci Ministarstva kulture Srbije i Sekretarijata za kulturu Beograda i, povremeno, uz pomoć domaćih sponzora. 

Neke od autora koje smo ovom prilikom izdvojili su: Samjuel Beket, Haruki Murakami, Elijas Kaneti, Sigmund Frojd.