Besplatne članske karte za đake prvake

U okviru aktivnosti obeležavanja 100 godina od postojanja biblioteke Dositej Obradović danas su podeljene i besplatne članske karte za đake prvake za učenike OŠ ,,Vuk Karadžić". Biblioteka kao velika porodica postala je bogatija za 200 novih članova. Cilj ove akcije je popularizacija knjige,ali I da se kod dece stvori navika čitanja.