„Zvučno-vizuelna čitanka“

„Zvučno-vizuelna čitanka“ – audio-video zapis književnih djela bošnjačkih autora iz Sandžaka. Na USB flash memorijskoj kartici, veličine ličnih dokumenata, snimljeno je pedeset i tri audio-video priloga, koji sadrže ne samo poeziju, već i priče i odlomke iz priča i romana dvadeset i osam zavičajnih pisaca sa prostora Sandžaka. Prilozi su snimani na više lokacija, a interpretator snimljenih djela je Enes Nikšić. 

Realizaciju projekta je finansijski podržalo ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a izdavač je Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar.