Nova digitalizovana knjiga "NIŠANI U HAREMIMA NOVOPAZARSKIH DŽAMIJA"

Odlomak iz predgovora:

Činjenica je da svi ratovi i osvajački pohodi, koje bilježi hronika ljudske historije imaju različite političke, vjerske i ekonomske motive i interpretacije u očima država i društava. Kada se uzme u obzir činjenica da je sve do 19. vijeka glavni izvor bogatstva bila “zemlja” za razliku od savremenog svijeta u kojem je bojno polje virtualizirano, znanje u prednosti nad mačem, a tehnološka superiornost i sofisticiranost postali trend dolazi se do zaključka da je tada osnovna motivacija ratova bila ideja „širenja teritorija“ država. Kao odraz ove ideje, “imperijalni proces” Osmanske države započet osvajanjem oslabljenih vizantijskih teritorija na zapadu i aneksijom teritorija Anadolije na istoku, koja je bila podijeljena na kneževine (begluke) krunisan je osvajačkim pohodima na Balkanu. U tom smislu, İlber ORTAYLI kaže: „Osmanska imperija se u 14. i 15. vijeku, prije svega razvila kao „Balkanska imperija“...

Link za čitanje>>> https://digitalna.biblioteka-np.org.rs/nisani-u-haremima-novopazarskih-dzamija/