Novi časopisi u Biblioteci!

Izložbom Novi časopisi u biblioteci!!!   predstavljene su nove sveske i novi časopisi koji su obogatili fond Odeljenja  periodike u toku 2020. godine. U besplatnom pristupu je preko 300 naslova koje su na usluzi korisnicima koji pišu seminarske I diplomske radove i korisnicima za istraživački i naučni rad.